Jopa puolet jättää kalastusmaksunsa maksamatta

1
Kalastuskortti. Kalastuksenhoitomaksu maksaa vuodessa 24 euroa.
Suomessa on 1,5 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa
Suomalaiskalastajista enintään puolet maksaa pakollisen valtion kalastuksenhoitomaksun. Kaikkien 18‒64-vuotiaiden kalastajien, jotka kalastavat muuten kuin pilkkimällä tai onkimalla, tulisi maksaa veroluonteinen kalastuksen-hoitomaksu.

Metsähallitus julkaisi arvionsa perjantaina vuotuisilla Erätoimittajapäivillään. Arvio perustuu Luonnonvarakeskuksen raportteihin kalastusharrastuksesta, maa- ja metsätalousministeriön tilastoihin maksun suorittaneista sekä Metsähallituksen valvontatietoihin.

Metsähallituksen vastuulla on vuoden 2015 alusta alkaen kerätä valtion kalastusmaksut maa- ja metsätalousministeriön puolesta. Ministeriö käyttää kalastusmaksuvarat kalastuslain mukaisesti muun muassa vesialueiden omistajien korvauksiin, kalavesien hoitoon, neuvontaan, valvontaan ja kalastusta edistäviin hankkeisiin.

Jokainen maksamaton kalastusmaksu on siis pois kalavesien hoidosta ja kalastuksen eteen tehtävästä työstä.

Tällä hetkellä tarkimmat tiedot kalastuksesta koskevat vuotta 2012. Tuolloin kalastusmaksuja maksoi 296 000 suomalaista. Samana vuonna kalastamassa kävi RKTL:n julkaisun (Vapaa-ajankalastus 2012, julkaistu 2014) mukaan 903 000 suomalaista, jotka olivat iältään kalastuksenhoitomaksuvelvollisia eli 18‒64-vuotiaita. Osa kalastajista harrastaa pelkästään ilmaista pilkkimistä tai ongintaa. Vaikka näidenkin kalastajien arvioitu osuus otetaan huomioon, pakollisen kalastuksenhoitomaksun maksoi korkeintaan puolet kalastajista.

Kalastuskortti. Kalastuksenhoitomaksu maksaa vuodessa 24 euroa.

Kalastusmaksuille uskollisia ovat ne, joille kalastus on tärkeä harrastus. Heitä on noin puoli miljoonaa. Metsähallitus arvioi, että kalastusmaksun jättävät usein maksamatta esimerkiksi satunnaiset kesämökkikalastajat. Tästä kertoo sekin, että Metsähallituksen arvokalakohteilla eli virkistyskalastuskohteilla vain harva kalastaa ilman asianmukaisia maksuja tai lupia. Metsähallituksen erävalvonnan tarkastamista kalastajista 15 prosentilta puuttui joko lupa tai kalastuksessa oli muuta huomautettavaa.

Vaikka kalastajista arviolta vain puolet maksaa kalastuksenhoitomaksun, tilanne on hieman parantunut. Vuonna 2009 tutkijat arvioivat Suomi kalastaa -raportissa (RKTL), että kalastusmaksuja maksaa alle puolet kalastajista.


• 1,5 miljoonaa suomalaista harrastaa vapaa-ajankalastusta.
• Kalastajista 903 000 on iältään kalastusmaksuvelvollisia (18–64-vuotiaita).
• Vuonna 2012 kalastusmaksun suorittaneita oli 296 000.
• Osa harrasti pelkästään ilmaista pilkkimistä tai ongintaa.
• Erävalvonnan tarkastamista kalastajista 7–15 prosenttia (vuodesta riippuen) on kalastanut luvatta tai luvattomin menetelmin.
• Kalastuksenhoitomaksu maksaa vuodessa 24 euroa.

……………………………………..

Lähteet: Luonnonvarakeskus, maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

1 KOMMENTTI

  1. Vuonna 2018 kalastuksenhoitomaksu on jo 45 euroa. Viimevuonna lopetin jo lupien maksun ja kuitenkin kalastan.

JÄTÄ KOMMENTTI