Julkista tukea hakevien laajakaistahankkeiden kuuleminen on käynnissä

0
Viestintävirasto on käynnistänyt ensimmäisen kuulemiskierroksen Laajakaista 2015 -hankkeesta. Kuulemiskierroksen aikana teleyrityksiltä pyydetään lausuntoja lähitulevaisuuden investointisuunnitelmista.

Maakuntaliitot ovat suunnitelleet harvaan asutuille alueille laajakaistaverkkohankkeita noin 800. Viestintäviraston kuuleminen koskee ensimmäiseksi liikkeelle lähteviä hankealueita, joita on 16 maakunnassa yhteensä 148.

Kuuleminen päättyy 24.5.2010.

Julkisen tuen enimmäismäärä on 66 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Tuki jakautuu kunnan maksamaan tukeen ja muuhun julkiseen tukeen. Kunnan maksuosuus on joko 8, 22 tai 33 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Vähintään 34 prosenttia hankkeen rakentamiskustannuksista jää hankkeen toteuttavan teleyrityksen maksettavaksi. Tuen avulla rakennettu verkko on teleyrityksen omaisuutta.

Valtiontukiviranomaisena toimii Viestintävirasto 8 ja 33 prosentin kuntien alueilla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset myöntävät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman maaseuturahastosta tulevan tuen 22 prosentin maksuosuuden kuntien alueilla.

Valtion tukea on varattu 66 miljoonaa euroa ja maaseuturahaston rahoitusta 25 miljoonaa euroa.

Laajakaista 2015 -hankkeen tavoitteena on, että lähes kaikki (yli 99 % väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden toimipaikat ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä 100 Mbit/s nopeudella toimivasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Kuluttajat hankkivat yhteyden liittymiä tarjoavalta teleyritykseltä omalla kustannuksellaan.

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI