JYTY | Työaikapankkien käyttöä kunnissa pitää lisätä

0
Ylitöiden pitäminen kokonaisina vapaapäivinä parantaisi työhyvinvointia. Korvauksettomat ylityöt ovat uhka työntekijöiden jaksamiselle.

”Työaikapankkien käyttöä pitäisi lisätä etenkin kunnallisilla aloilla. Se tasaisi työn kuormittavuutta sekä parantaisi työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista”, korosti Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki lauantaina 19.11. liiton Tyytyväisenä työssä? -luentopäivän avajaispuheessa Helsingissä Finlandia-talolla.

Työaikapankilla tarkoitetaan järjestelmää, jossa säästöön kertyneitä ylityötunteja voi käyttää kokonaisina vapaapäivinä. Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2010 Työolobarometrin mukaan mahdollisuus ylitöistä kertyneiden kokonaisten vapaapäivien pitämiseen oli 55 prosentilla kaikista palkansaajista.

Mahdollisuus työaikajoustoon vaihtelee sektoreittain. Teollisuudessa ja yksityisillä palvelualoilla mahdollisuus kokonaisiin vapaapäiviin oli noin 60 prosentilla palkansaajista, mutta kunnissa vain vajaalla 50 prosentilla.

”Kunnissa työaikapankkien käyttö ei ole viime vuosina lisääntynyt kuten muilla sektoreilla, vaan mahdollisuus kokonaisten vapaapäivien pitämiseen on parin vuoden takaisesta tilanteesta jopa vähentynyt. Tämä on kunta-alan työntekijöiden kannalta huolestuttava suunta”, Pihlajamäki toteaa.

Ylitöitä myös korvauksetta

Ylitöillä on merkittävä rooli suomalaisessa työelämässä; Työolobarometrin mukaan vuonna 2010 ylitöitä teki 48 prosenttia palkansaajista. Osa ylitöistä korvataan vapaana tai rahana, mutta mukaan mahtuu myös korvauksetonta ylityötä.

Työolobarometrin mukaan kunnissa 13 prosenttia työntekijöistä teki viime vuonna korvauksetonta ylityötä, mikä on enemmän kuin teollisuudessa ja yksityisillä palvelualoilla mutta vähemmän kuin valtiolla.

”Kunnissa työskentelee tunnollisia työntekijöitä, jotka hoitavat velvollisuutensa tilastojen mukaan toisinaan myös korvauksetta. Pidemmän päälle ylityöt kuitenkin kuormittavat työntekijää, mikä voi johtaa loppuunpalamiseen. Jatkuvat ylityöt ja niiden huono korvattavuus eivät tue tavoitetta pitkistä työurista”, Pihlajamäki sanoo.

Myönteistä on Pihlajamäen mukaan se, että mahdollisuus ylityötuntien säästöön laittamiseen on kunnissa lisääntynyt viime vuosina.

”Kuntien kohdalla on kuitenkin kyse päivittäisistä työaikajoustoista, ei kokonaisten vapaapäivien pitämisestä. Joillekin päivittäiset työaikajoustot sopivat hyvin. Monessa tapauksessa kuitenkin kokonainen vapaapäivä on parempi hyvinvointia lisäävä tekijä kuin hajanaisesti vapaana pidetyt tunnit”, Pihlajamäki huomauttaa.

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI