Kansanedustaja Hongisto haluaa selvyyden hätäkeskusten kartta-aineistojen ajantasaistamisen hitauteen!

0
(jpnews.fi)
Pohjalaiskansanedustaja Reijo Hongisto (ps) jätti tänään kirjallisen kysymyksen turvallisuudesta vastaavan ministerin vastattavaksi. Kirjallinen kysymys ohessa!

Eduskunnan puhemiehelle

Hätäkeskuslaitoksen internetsivuilla todetaan muun muassa ”olennaista päivystäjälle on saada ilmoittajalta sellainen sijaintitieto, että se mahdollistaa tehtävän välittämisen paikallisen viranomaisen hälytysohjeessaan määrittämille yksiköille, joilta tehtävän hoidon kannalta oikeasti merkittävä paikallistuntemus pitäisi löytyä.

Hätäkeskustyössä merkittävässä roolissa ovat ajantasainen kartta-aineisto ja ilmoittajan paikantamista helpottavat työkalut. Tulevassa tietojärjestelmässä pyritään parantamaan ilmoittajan paikannusominaisuuksia.”

Tietooni on saatettu että joidenkin hätäkeskusten alueella on sellaisia katuja ja teitä, jotka eivät näy hätäkeskuspäivystäjän tietojärjestelmässä. Kyseiset kadut ja tiet ovat saattaneet olla käytössä jo useita vuosia ja niiden varsilla on myös vakinaista asutusta. Avun lähettäminen tällaisiin tuntemattomiin kohteisiin vie hätäkeskuspäivystäjältä tarpeettoman kauan aikaa. Myös avun perille meno on epävarmaa, koska kohteen tarkka sijainti ei välttämättä ole auttajien tiedossa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko sisäisestä turvallisuudesta vastaava ministeri tietoinen että hätäkeskusten tietojärjestelmissä oleva kartta-aineisto ei kaikilta osin ole ajan tasalla ja mihin toimiin asianomainen ministeri aikoo ryhtyä tilanteen korjaamiseksi?

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2014

Reijo Hongisto /ps

JÄTÄ KOMMENTTI