Kansanedustaja Hoskonen | Onko oikein, että arvokasta kuitupuuta rahdataan polttoon?

0
Kuvituskuva. Ei liity tapaukseen.
Hoskonen, Hannu kesk

Kansanedustaja Hannu Hoskonen (kesk) jätti eilen kirjallisen kysymyksen eduskunnan kansliaan koskien arvokkaan kuitupuun ajautumisesta polttoon. Turpeen käyttöä vastaan on hyökätty viime aikoina kaikin mahdollisin keinoin. Juuri julkisuuteen tulleen Sitran selvityksen suuret asiavirheet turvetta koskien kuvaavat parhaiten väärien tietojen levittämisen vakavuutta. Turpeen mustamaalaaminen aiheutti jo viime talvena miljoonien mottien kuitupuun polton suurissa voimalaitoksissa ympäri Suomea. Parhaillaan on menossa kuitupuukauppa ympäri Suomea, kun suuret voimalaitokset varautuvat tulevaan lämmityskauteen. Kyse ei ole enää yksittäisistä kaupoista, vaan määrätietoisesta puunhankinnasta eri kauppatavoin.

 

Hallitusohjelman mukaan korkeamman jalostusarvon omaavaa puuta ei saa ohjautua polttoon. Tämä HO:n kirjaus on unohdettu ajat sitten. Tilanne on jo niin vakava, että metsäteollisuuden puunhankinta on jo vaarantunut ja tällaisen menon jatkuessa metsäteollisuuden tulevaisuudelle Suomessa on tulossa todellinen uhka. Metsäteollisuus itse on ilmoittanut eri yhteyksissä, että Suomi ei ole enää investointien kannalta ainoa vaihtoehto.

Turve on tehokkaan energiantuotannon kannalta välttämätön raaka-aine. Vähäarvoinen, polttoon menevä energiapuu tarvitsee tukipolttoaineen. Kattiloiden toimivuuden ja puhtaan palamisen kannalta turve on myös hyvin tarpeellinen. Turpeelle on avautumassa valtavat uudet markkinat mm. kasvuturpeena ja uusina tuotteina kuten aktiivihiili. Turve on edelleen merkittävä energiantuotannossa ja se varmistaa arvokkaamman puun ohjautumisen metsäteollisuudelle, ei polttoon. Kyse on ainoastaan eduskunnan viisaista päätöksistä. Metsäteollisuuden menestys on Suomen kansantalouden kannalta elinehto.

 

Kirjallinen kysymys

Arvokas kuitupuu korvaamassa turpeen voimalaitoksissa

Eduskunnan puhemiehelle

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa todetaan yksiselitteisen selvästi, että energiantuotannossa on pidettävä huolta siitä, että korkeamman jalostusarvon ainespuuta ei ohjaudu polttoon. Tämä vaara on nyt todellinen, kun turpeen käyttöä kohtaan on aloitettu massiivinen ajojahti, jossa tosiasiat on kokonaan unohdettu. 

Turpeen energiakäyttö on vähentynyt viimeisen kahden vuoden aikana 35 prosentin verran. Turpeen vähentyminen on korvattu pääasiassa metsistä hakatulla kuitupuulla. Luotettavan arvion mukaan viime talvena kuitupuuta paloi lämpövoimaloiden kattiloissa miljoonia motteja. Tuleva talvikausi tulee varmuudella olemaan kuitupuun polttamisen uusi ennätysvuosi. Nimittäin suuret CHP-voimalat ovat tehneet ja tekevät koko ajan massiivista puukauppaa ostaakseen kuitupuuta polttoaineeksi. Kauppaa käydään laajamittaisesti koko metsäisen Suomen alueella joko suoraan lämpöyhtiöiden tekemänä tai toimeksiantona monen eri yhteisön toteuttamana. Hallitusohjelman kirjaus kuitupuun polton kiellosta on unohdettu ajat sitten ja tällä hetkellä suurten voimaloiden tekemät puukaupat ohjaavat ennätysmäärät kuitupuuta polttoon. Markkinatalouden lakien mukaan puun hinta määräytyy markkinoilla. 

Eduskunnan on viisailla päätöksillä pidettävä huoli siitä, että Suomen elinvoimaisen metsäteollisuuden raaka-ainehuolto pystytään turvaamaan kaikissa olosuhteissa. Metsäteollisuuden menestys on Suomen kansantalouden kannalta elinehto. Turpeen energiakäyttö on ollut se ratkaisu, joka on taannut puun ohjautumisen sellutehtaille ja sahoille. Nyt tämä markkina on sekoitettu täysin. Turpeelle on avautumassa valtavat vientimarkkinat niin kasvuturvemarkkinoilla ja myös uusina tuotteina, joista ensimmäisenä on tulossa aktiivihiili syksyllä Ilomantsissa aloittavan tehtaan myötä. Uusia turvepohjaisia tuotteita on tulossa lähiaikoina. 


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI