Kansanedustaja Mikko Savola kysyy leskeneläkkeestä ja kelirikosta

0
Kansanedustaja Mikko Savola

Ähtäriläinen kansanedustaja Mikko Savola (kesk.) painottaa, että perustienpidossa on pidettävä ensisijaisesti huolta kaikista tärkeimmistä väylistä alempiasteisen liikenneverkon osalta. Lisäksi Savola esittää, että toimeentulo leskeneläkkeellä olisi pystyttävä turvaamaan niin kauan, kun toisella asteella opiskelevat täysi-ikäiset lapset kuuluvat edelleen samaan ruokakuntaan.

 

Tärkeät väylät korjauslistan kärkeen

Mitä toimenpiteitä hallitus tekee yhteysteiden parantamiseksi ja korjausvelan kuromiseksi, jotta jokakeväiseltä kelirikolta voitaisiin välttyä?

Jokakeväinen kelirikkoaika on juuri alkamassa ja tekee osan maaseudun tiestöstämme ajokelvottomaksi joka vuosi. Hallitus osoittaa väylänpitoon merkittäviä lisäyksiä kuluvan kauden aikana ja tiestön korjausvelkaa kurotaan kiinni, maaseudun sorateistä osa on merkittäviä yhteysteitä jotka kunnossa ollessaan helpottavat merkittävästi alueellista liikennettä ja sujuvoittavat ihmisten arkea.

– Alueellisesti merkittävien yhteysteiden kunnossapidollista tärkeysjärjestystä olisi syytä selvittää ja turvata ensimmäisenä niiden kunnossa pysyminen.

Monille nämä tiet ovat ainoa reitti esimerkiksi lähimpään keskukseen. Toisaalta niiden kätevyyden takia ne ovat suosittuja agro-biotalouden ja raskaan liikenteen käytössä. Vuosittain nämä väylät pettävät suhteellisesti kovan käyttöpaineen alla joka niihin kohdistuu, käytännöllisyyden takia.

Lesken ruokakunnan toimeentulon turvaaminen

Miten hallitus turvaa leskeneläkkeen riittävyyden huomioiden samassa ruokakunnassa asuvat täysi-ikäiset toisen asteen opiskelijat?

Leskeneläkettä vähennetään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 18 vuotta. Pienennys tehdään myös 6 kk edunjättäjän kuolemasta, jos lapseneläkkeeseen oikeutettuja lapsia ei ole ja leski ei vielä saa omaa työeläkettä. Heti leskeneläkkeen alkaessa sitä pienennetään, jos leski on täyttänyt 65 vuotta tai saa omaa työeläkettä

– Nämä ehdot huomioivat kuitenkin huonosti tilanteen jossa täysi-ikäiset, toisella asteella opiskelevat lapset kuuluvat edelleen samaan ruokakuntaan.

Vanhemman ennenaikainen tai yllättävä kuolema tiivistää usein jäljelle jäävän perheen ja esimerkiksi opiskelujen aikana kotona asuminen voi toimia luontevana tapana jatkaa elämää mahdollisimman normaalisti.

– Tästä syystä toimeentuloa olisi pystyttävä turvaamaan niin kauan, kun ruokakuntaan kuuluu useampi perheenjäsen.

Savola jätti molemmista aiheista kirjalliset kysymykset eduskunnalle 12.4.2018

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI