Kansanedustaja Mikko Savola kysyy

0

– Millä toimin hallitus aikoo varmistaa, että ongelmat Kela-taksien toimivuudessa korjataan, joko Kelan toimintaa ohjaamalla tai sairausvakuutuslakia muuttamalla? ja         – Miten hallitus varmistaa, että toimivat taksipalvelut säilyvät myös reuna-alueiden ihmisten ulottuvissa?

Kansanedustaja Mikko Savola

Ähtäriläinen kansanedustaja, Mikko Savola kesk. penää hallitukselta toimia Kela-taksien toimivuuden varmistamiseksi. Ongelmat liittyvät erityisesti taksinkäytön korvauksiin ja varaamiseen liittyviin haasteisiin.

Sairausvakuutuslain mukaan Kela vastaa sairausvakuutuksen toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä, sekä seuraa ja valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen asetusten ja määräysten noudattamista ja toteuttamista.

Savola muistuttaa, että sairausvakuutuslain mukaisissa kelakyydityksissä on kuitenkin ongelmia, joista myös sosiaali- ja terveysministeriö on hyvin tietoinen.

Kela-keskusten toiminnassa on puutteita, kyytejä joudutaan odottamaan pitkään ja varsinkin paluukyytien järjestelyissä on hankaluuksia. Monimutkainen järjestelmä on erityisen haasteellinen vanhuksille ja ihmisille, joita sairaus kuormittaa merkittävästi.

Savola toteaa, ettei ongelma ei rajoitu vain potilaisiin. Taksiyrittäjä ei voi kieltäytyä kyydeistä ilman sopimussakkoa ja joutuu esimerkiksi ajamaan paluumatkoja tyhjällä autolla. Tämä asettaa erityisesti keskuskaupunkien ulkopuolella toimivat taksiyrittäjät epäedullisempaan asemaan heikentäen siten taksien saatavuutta kokonaisuudessaan.

– Kela-taksien ongelmien pallottelu Kansaneläkelaitoksen, toimijoiden ja ministeriön välillä tulee lopettaa ja löytää ratkaisut siihen, että palvelut ovat riittävän saavutettavat ja selkeät potilaille sekä kannattavat myös taksiyrittäjille.

Savola jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen ministerin vastattavaksi 23.9.2021


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI