Kansanedustaja Reijo Hongisto | Onko laki Suomessa kaikille sama? – ampuma-aseiden lupa-asiat tulilinjalla

0
Reijo Hongisto (PS)
Reijo Hongisto "lahjomaton" paita päällä
Hallitukselle esittämässään kirjallisessa kysymyksessä Hongisto käy jälleen suomalaisen järjestelmän epäkohtien ja ”kummallisuuksien” kimppuun.

-Kansalaisilta saamani palaute kertoo, että hakemusten käsittelyajat ja kielteisten lupapäätösten perusteet  vaihtelevat poliisilaitoskohtaisesti hyvin paljon. Tiedossa on tapauksia joissa hankkimisluvan on saanut kahdessa päivässä ja vastaavasti tapaus jossa tarveharkintaa on tehty kuusi kuukautta. Poliisilaitoskohtaisia eroja on myös siinä, mitä asiapapereita vaaditaan lupahakemuksen liitteeksi.

-Kielteisen lupapäätöksen taikka suoranaisen hakemuksen torjumisen kohteeksi joutuneet henkilöt eivät monesti uskalla valittaa asiasta hallinto-oikeuteen, koska pelkäävät joutuvansa ”silmätikuksi” ja pahimmassa tapauksessa menettävänsä jo olemassa olevat hallussapitolupansa.

Kansalaisten usko yhdenvertaiseen oikeuteen ja siihen että ”laki on kaikille kaikkialla sama” alkaa horjua. Näin ei saa länsimaisessa oikeusvaltiossa käydä.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen siitä kuinka laajasti ampuma-aseen hankkimislupien myöntämisperusteet vaihtelevat maamme eri poliisilaitoksissa ja mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta jokainen ampuma-aseen hankkimislupaa hakeva henkilö saa asuinpaikastaan riippumatta Suomen perustuslain 2 luvun 6 §:n mukaisen yhdenvertaisen kohtelun aseen hankkimislupaa käsiteltäessä?

Lataa oheisesta linkistä kansanedustaja Hongiston kansantajuinen ja seikkaperäinen perusteluselvitys yllä esittämälleen kysymykselle!
Klikkaa kuvasta ja lue aito kirje!

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI