Kansanedustaja Reijo Hongisto (ps) puolustaa paikallisia turvallisuusalan yrittäjiä

0
Kansanedustaja Reijo Hongisto
Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella turvapaikan-hakijoiden vastaanottokeskuksien turvapalvelujen kilpailutuskriteerit edellyttävät, että tarjouksen voivat jättää vain sellaiset toimijat, jotka kykenevät tuottamaan palvelut kaikissa vastaanottokeskuksissa koko maan laajuisesti. Tietojen johdosta edustaja Hongisto on saanut lukuisilta kotimaisilta, pieniltä turvapalveluja tarjoavilta yrittäjiltä yhteydenottoja. Yrittäjien huolena on, että Maahan-muuttovirasto suosii alan suuria toimijoita.

Tällöin käy niin, että kriteerit rajaavat kotimaisessa omistuksessa olevat paikalliset turva-alan yrittäjät haun ulkopuolelle, koska niillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia eikä aikaa laajentaa toimintaansa koko maan kattavaksi tilanteessa, jossa sopimuksen toiminta-aikaa ei voida varmistaa.

Näin ollen kilpailuun voisivat osallistua vain valtakunnalliset vartiointiliikeketjut, joiden omistus on pääasiassa ulkomailla.

On varsin todennäköistä, että kilpailun voittanut iso yritys ostaa turvallisuuspalvelut alihankintana paikallisilta alan yrittäjiltä työehtoja ja hintaa kiristäen. Vaarana on myös se, että pienet yritykset ostetaan pois markkinoilta ”hintahäirikköinä”

Suuryritykset pystyvät käyttämään hyväkseen suurta volyymiaan hintaa määrittäessään. Alihinta otetaan pois paikallisilta yrittäjiltä alihankintasopimuksen yhteydessä.

Hongisto muistuttaa, että näinä taloudellisesti vaikeina aikoina meidän on huolehdittava myös kotimaisessa omistuksessa olevista yrityksistä. Tällä hetkellä talouttamme pitävät pystyssä juuri pienen ja keskisuuret yritykset. Tämän takia Hongisto pitää erittäin tärkeänä sitä, että myös kotimaisilla, paikallisilla turva-alan toimijoilla on mahdollisuus tasavertaisesti osallistua kilpailutukseen hankintalain hengessä. Näyttää käyvän myös niin, että hyvin moni turvapaikan saanut jää asumaan vastaanottokeskuksen sijaintikuntaan, eli ko kunnan palvelujen piiriin. Näin ollen jokainen vero-euro on kunnalle tarpeen.

Hongiston mielestä Sisäministeriön on tarvittaessa ohjattava Maahanmuuttovirastoa Vastaanottokeskusten tarvitsemia palveluja ostettaessa siten, että kilpailutuskriteereissä pisteytetään ja painotetaan paikallisten pienyritysten erityisominaisuuksia, kuten ketteryyttä ja reagointikykyä. Niitä voidaan hyödyntää kilpailutuksen kohdetta ja vertailuperusteita määritettäessä. Yksi keino paikallisuuden huomioimiselle voi olla vaatimukset tai vertailuperusteet koskien sijaintipaikkaa ja paikallistuntemusta. Tuntemus on eduksi erityisesti Vastaanottokohteissa, niiden läheisyydessä ja alueen yhteistoimintaviranomaisten tuntemuksessa.

Edustaja Reijo Hongisto kysyy:

Mihin toimiin asiasta vastuussa oleva ministeri aikoo ryhtyä, että Vastaanottokeskusten turvallisuuspalvelujen kilpailutuksessa otetaan huomioon paikalliset pienet turva-alan yritykset tasavertaisesti?

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI