Kansanedustaja Risikko: Ikäihmisten palveluissa lisättävä varautumista hellejaksoihin

0

Lämpimät ilmat hellivät nyt suomalaisia, mutta helteet lisäävät myös erityisesti ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden terveysriskejä. Sosiaali- ja terveysministeriö muistutti torstaina vanhus- ja laitoshuollon työntekijöitä siitä, että asiakkaiden ja potilaiden hyvinvointi on varmistettava helteiden aikana. Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko nostaa esiin erityisesti huolen kotona asuvista ikäihmisistä.

Paula Risikko

– Väestö ikääntyy vauhdilla ja yhä useampi ikääntynyt asuu omassa kodissaan. Moni ikäihminen on kotiin tuotavien palveluiden varassa. Hoivahenkilöstö tekee varmasti parhaansa lisätäkseen käyntejä ja varmistaakseen potilaiden hyvinvoinnin, mutta jokaisen meistä on nyt hyvä muistaa seurata ikääntyvän omaisen tai naapurin tilannetta erityisen tiiviisti, Risikko sanoo.

Ilmaston lämmetessä hellejaksot lisääntyvät, mikä lisää osaltaan tarvetta varautumistoimiin vanhuspalveluissa myös etukäteen.

– Varautumista kuumiin jaksoihin olisi syytä lisätä ja varmistaa, miten voidaan tulevaisuudessakin turvata riittävä huolenpito jokaiselle ikäihmiselle poikkeuksellisen lämpimien ilmojen osuessa kohdalle. Yhteydenottoja kotihoidon asiakkaisiin voidaan lisätä mm. älylaitteita hyödyntämällä. Videopuhelun avulla hoitohenkilökunta voi arvioida vanhuksen vointia myös silmämääräisesti, Risikko sanoo.

– Vaikka sähköiset apuvälineet eivät täysin korvaa kasvokkaisia ihmiskontakteja, voidaan niillä tuoda lisää ratkaisuja ikäihmisten palveluihin. Siksi onkin tärkeää varmistaa, että ikäihmisillä on riittävät tiedot ja taidot älylaitteiden hyödyntämiseksi. Ikäihmisten älylaitteiden hallintaa tulisikin tukea viimeistään eläkkeelle siirryttäessä, Risikko sanoo.

Isoja mahdollisuuksia senioreiden asumisen turvallisuuden parantamiseen löytyy myös älykotijärjestelmistä.

– Älykäs koti voi valvoa esimerkiksi asunnon lämpötilaa ja tarvittaessa hälyttää, jos lämpötila nousee liian korkeaksi. Senioreille erityisen tärkeää on näiden järjestelmien helppokäyttöisyys ja toimintojen automaattisuus. Lähtökohtana on oltava, ettei älyn tuominen kotiympäristön tueksi välttämättä vaadi minkäänlaista uutta osaamista asujalta, Risikko sanoo

 


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI