Kantatie 68 saa Pietarsaaren Kuusisaareen nykyaikaisen eritasoliittymän

0
Koko siltaremontin tulisi olla valmis 5.8. 2020 mennessä (kuvituskuva)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut viikolla 17 kantatien 68 Kuusisaaren eritasoliittymän rakentamisen Pietarsaaressa (Snellmanin teollisuusalue). Kohteella kantatie 68 siirtyy nykyiseltä paikalta noin kilometrin matkalla kantatien Pirilönlahden puolelle. Uusi risteyssilta rakennetaan Käpytien kohdalle, joka alittaa tulevan kantatien. Lisäksi kohteelle rakennetaan kantatieltä neljä ramppiyhteyttä, jotka liittyvät kantatien alittavaan Käpytiehen. Hankkeeseen kuuluu myös kyseisen alueen melusuojausten sekä jalankulku- ja pyöräteiden rakentamista.

Tavoitteena on parantaa tulevassa eritasoliittymässä ajoneuvoliikenteen liikenneturvallisuutta ja lisätä ajoneuvoliikenteen sujuvuutta.

Rakennustyöt aloitetaan uuden risteyssillan ja kantatien sekä Pirilönlahden puoleisten ramppien osalta siten, että rakentaminen voidaan toteuttaa nykyisen kantatien vieressä liikenteen sujuvuutta estämättä. Toisessa vaiheessa liikenne ohjataan uudelle kantatieyhteydelle ja rakennetaan Käpytien yhteys ja Snellmannin puoleiset ramppiyhteydet. Tässä vaiheessa teollisuusalueen liikenne ohjataan rakennustyön ajaksi kulkemaan Kuusisaarentien kautta.

Koko hankkeen tulee olla valmis marraskuun 2020 loppuun mennessä. Rakennusurakan pääurakoitsijana toimii Sundström Ab Oy. Hankkeiden urakkahinta on 3 680 000 euroa. Hankkeen kustannuksista vastaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristö-keskus sekä Pietarsaaren kaupunki.


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI