Kaupunginhallituksen päätökset Virroilla

0

Virtain kaupunginhallitus kokoontui 16.3. ja päätti seuraavasti:

 

Maanvuokrasopimusten muuttaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin ja Virtain Yrityspalvelu Oy:n välisiin sopimuksiin tehtäväksi seuraavan muutoksen: ”Vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus kolmannelle osapuolelle vuokranantajaa kuulematta.” Lisäksi kaupunginjohtajalle annetaan oikeus tehdä sopimuksiin pieniä teknisiä muutoksia sekä saattaa sopimukset asianmukaisesti ajan tasalle. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta sopimusehtoihin.

Tilinpäätöksen 2019 negatiiviset talousarviopoikkeamat

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy tilinpäätöksen 2019 talousarviopoikkeamat oheismateriaalin mukaisesti.

Vaskiveden kyläyhdistys ry:n välirahoitusanomus Vaskiveden, Koronkylän ja Vaskuun valokuituhankkeiden toteuttamiseen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Vaskiveden kyläyhdistyksen valokuituhankkeen välirahoitukselle ja lainatakaukselle myönnetään jatkoaikaa 30.6.2020 saakka. Taustalla on hankkeen ja ELY-keskuksen maksatuksen pitkittyminen.

Työtaistelutilanteeseen varautuminen

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi päättyy 31.3.2020. Neuvottelut uusista sopimuksista ovat alkaneet. Kunta-alan neuvottelua on uutisoitu olevan poikkeuksellisen haastavat, mikä nostaa lakon uhkaa.

Kaupunginhallitus käsitteli alustavan suunnitelman varautumisesta työtaistelutilanteeseen.

Kiinteistön Koulukulma myynti (936-409-5-281)

Kaupunginhallitus päätti myydä n. 1,3400 ha suuruisen kiinteistön Koulukulma (936-409-5-281) 4000 euron kauppahinnalla.

Keiturinsalmen asemakaavan korttelia 19026, VL-aluetta, VU-aluetta ja katualuetta koskeva asemakaavamuutos

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Keiturinsalmen asemakaavan muutoksen ja siitä saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen laaditut vastineet sekä esittää kaupunginvaltuustolle Keiturinsalmen asemakaavan hyväksymistä. Alueella on kuusi omarantaista tonttia ja kuusi tonttia järvinäkymällä.

Kitusenkulman asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kitusenkulman asemakaavan muutoksen 2019 ja siitä saatuihin lausuntoihin laaditut vastineet sekä esittää kaupunginvaltuustolle Kitusenkulman asemakaavan hyväksymistä.

Kaavoituspäällikön virkanimikkeen muuttaminen kaavoitus- ja kehittämispäälliköksi ja viran auki julistaminen

Kaupunginhallitus päätti muuttaa kaavoituspäällikön virkanimikkeen kaavoitus- ja kehittämispäällikön viraksi ja julistaa sen haettavaksi.

Virtain kaupungin alueella vahvistetut kiinteistökaupat 1.1.-3.3.2020

Hyväksyttiin

Kuntalaisaloite koirapuistosta

Hyväksyttiin

Omistajaohjaus Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n yhtiökokoukseen

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen

Valtuustoaloite teknisen osaston henkilöstöresursseista

Hyväksyttiin

Valtuustoaloite Virrat-mobiilisovelluksesta

Hyväksyttiin

Valtuustoaloitteet omistajaohjaukseen, konserniohjeeseen ja yhtiöjärjestyksiin liittyen

Hyväksyttiin

Valtuustoaloite Virtain opiskelija-asuntolan asuntojen antamisesta opiskelijoiden käyttöön

Hyväksyttiin

Selvitys valtuustoaloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä

Hyväksyttiin

Ilmoitusasiat

Hyväksyttiin

Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Varautuminen koronavirukseen, tilannekatsaus

Kaupunginhallitus kävi asiasta yleiskeskustelun ja merkitsi asian tiedoksi. Asiasta on tiedotettu erikseen ja tiedotteet löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Kiinteistön Kaivola (936-409-28-178) ostaminen

Kaupunginhallitus päätti ostaa kiinteistön Kaivola (936-409-28-178) 12 000 euron kauppahinnalla.

Asuin- ja yritystonttien myynnin edistäminen

Virtain kaupungilla on sekä keskustaajaman alueella että haja-asutusalueilla myynnissä asuintontteja erilaisiin tarpeisiin. Lisäksi teollisuus- ja liiketontteja on myynnissä muun muassa Kitusenkulman, Purulankulman ja tulevaisuudessa valmistuvan Ahjolan alueilla lähellä valtateitä.

Tonttien houkuttelevuuden ja yleisen paikkakunnan rakentamisaktiivisuuden lisäämiseksi päätettiin tonttien myymistä hyödyntäen uusia myynnin ja markkinoinnin kanavia.

Kaupunginhallitus hyväksyi jo myynnissä olevien kiinteistöjen markkinoinnin ja myynnin edistämisen Huutokaupat.com -kanavaa hyödyntäen.

Talousarvion 2020 toteutuminen 31.1.2020 tilanteen mukaisena

Kaupunginhallitus merkitsi vuoden 2020 talousarvion toteuman 31.1.2020 tilanteen mukaisena tiedoksi.

Vaskiveden Nuorisoseura ry:n välirahoitus – jatkoaika

Kaupunginhallitus päätti myöntää Vaskiveden Nuorisoseura ry:n 23.000 euron suuruiselle välirahoitukselle jatkoaikaa 31.12.2020 saakka. Taustalla on hankkeen ja ELY-keskuksen maksatuksen pitkittyminen.

Valtuustoaloite ´Viipalekoulut Rantatien koululle yhtenäiskoulun rakentamisen ajaksi

Hyväksyttiin

Valtuustoaloite ´erälinja´

Hyväksyttiin

Ennakkotiedote ei ole pöytäkirja. Päätöstiedot eivät ole tarkistettuja ja niissä voi esiintyä puutteita ja epätarkkuutta. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla www.virrat.fi.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari, 044 7151201, juha.viitasaari@virrat.fi


 

 

 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI