Kerttu Pohjoiskankaan virkistysrahasto jakoi avustuksia

0

Kerttu Pohjoiskangas on testamentannut Soinin kunnalle varoja soinilaisten ikäihmisten virkistäytymiseen.

Vanhusneuvoston asettama työryhmä: Katriina Lehtonen, Hannu Penttinen, Kyllikki Laukkola ja Annika Akonniemi

Varoja tilillä 30.000 e, vuoden 2019 rahoja käyttämättä 2700 e.

Seuraavia vapaaehtoisvoimin kokoontuvia vanhusten kerhoja tai vastaavia kokoontuu Soinissa:

Hautakylän keinutuolikerho, kokoontuu ent. koululla. Keisalan keinutuolikerho, kokoontuu kerhon vetäjien kodeissa. Molemmat kerhot ovat toimineet n. 20 vuotta. Lisäksi toimii SPR:n ystäväkerho, SPR:n kuljetuspalvelu ja kerho palvelutalolla ja vanhainkodin asukasraati.

Esitys varojen käytöstä vuonna 2019:

  • Hautakylän keinutuolikerho 500 e
  • Keisalan keinutuolikerho 500 e
  • SpR:n ystäväkerho 300 e
  • SPR:n kuljetuspalvelu ja kerho palvelutalolla 300 e
  • Vanhainkodin asukasraati 300 e

Työryhmä ei pitänyt tarkoituksenmukaisena esim. vuosittaista, julkista hakuprosessia.

  • vuodelta 2019 jääviä rahoja voidaan käyttää esim. syksyn vanhusviikon tapahtumassa/tapahtumissa
  • jatkossa varataan vuosittaiseen käyttöön 3000 e. Vuosittain varoja voidaan käyttää vaihdellen. Vuonna 2020 varat voitaisiin käyttää johonkin isompaan tapahtumaan, joka on järjestetty kaikille ikäihmisille.
PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI