Kiinteistö Oy Tyrkönrivin toiminta lopetetaan Virroilla

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/J-Pnews
VIRRAT

Virtain kaupungin tytäryhtiön Oy Tyrkönrivin toiminta lopetaan. Yhtiön Vaskivedellä omistama rivitalorakennus on myyty ulkopuolisille. Uudet omistajat ovat laittaneet tiloja majoituskäyttöä varten.

Kaupunginhallitus päätti antaa anteeksi Kiinteistö Oy Tyrkönriviltä olevan lainasaamisen 8.000 euroa. Lisäksi päätettiin antaa omistajohjausta, että yhtiön tulee viipymättä kutsua koolle yhtiökokous päättämään yhtiön asettamisesta selvitystilaan sekä selvitysmiehen valitsemisesta.

Annettiin täyttölupa maankäyttöinsinöörin viran täyttämiseen ja määräaikaisen varhaiskasvatuksen resurssitöntekijän palkkaamiseen. Maakäyttöinsinöörin palkkaaminen on jo huomioitu ensi vuoden talousarviossa.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että Pia Maskosen luottamustoimet valtuutettuna, sivistyslautakunnan jäsenenä sekä tarkastuslautakunnan jäsenenä päättyneeksi 1.1.2021 alkaen, koska hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta muuton takia. – Todetaan, että Keskustan valtuutetuksi nousee vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen perusteella Päivi Kangasaho jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi (31.5. 2021 saakka). Valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan uuden jäsenen (31. 5. 2012 saakka) ja valitsee tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen (31. 5.2021 saakka).

Kaupunginhallitus hyväksyi rakennusjärjestysluonnoksen ja asetta sen 30 vuorokauden ajaksi nähtäville ja pyytää siitä lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan pelastuslaitokselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Virtain kaupungin tekniseltä- ja lupalautakunnalta, naapurikunnilta, Suomen Luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys ry:ltä, Virtain Yrittäjät ry:ltä, Virtain MTK:n paikallisyhdistykseltä ja Virtain Seura ry:ltä. Lisäksi pidetään yksi sidosryhmille ja kuntalaisille suunnattu esittely ja kuulemistilaisuus luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana.

Merkittiin tiedoksi sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus. Kaupunginjohtaja Juha Viitasaaren mukaan uudistuksen myötä Virtain 84 milj. euron tuloista putoa pois 58 milj.euroa.-jr


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI