Korona-varautuminen jatkuu Virroilla ja Ruovedellä

0
Samassa "laivassa" ollaan... (Kuva: Virrat kaupunki)

Koronaviruksen leviämiseen varaudutaan erillisellä vuodeosastolla

 

Keiturin Sote Oy ja Virrat-Ruovesi -yhteistoiminta-alue varautuu koronaviruksen leviämiseen perustamalla Virtain vuodeosastolle erillisen osaston koronainfektiopotilaille. Näin ollen Virroilla sijaitsevalle Kastehelmen vuodeosastolle tulee erillinen koronainfektio osasto, missä hoidetaan Virtain ja Ruoveden koronainfektiopotilaita.

Osasto otetaan käyttöön viikolla 15. Alkuun varaudutaan 12 potilaan vastaanottamiseen. Koronainfektio osastolle tuotavien potilaiden määrää voidaan nopeallakin aikataululla lisätä jopa kolmeenkymmeneen asti.

Osaston esimiehenä toimii sairaanhoitaja Eija Morri ja toiminnasta vastaa Keiturin Soten vastaava lääkäri Tuomas Savikkomaa.

”Infektiopotilaiden hoidontarve määrittelee hoitajamitoituksen. Hoitajien määrää lisätään potilasmäärän sekä hoidon tarpeen mukaisesti,” kertoo Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja Jari Kolkkinen.

Koronaosastolla annetaan happi-, neste- ja lääkehoitoa.  Mikäli potilas vaatii tehostettua hoitoa, kyyditetään hänet infektioambulanssilla Tampereen yliopistolliseen sairaalaan.

Juha Viitasaari

”Tällä tavoin saamme samalla järkevillä toimenpiteillä minimoitua entisestään riskiä tartuntavaarasta muiden asiakkaiden osalta ja turvattua asiakaspalvelua koko yhteistoiminta-alueella. Samalla saamme varmistettua, että mahdolliset hoitoa tarvitsevat asiakkaat saavat hoitoa alueellamme,” Virtain kaupunginjohtaja Juha Viitasaari tuo esille.

 

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI