Soinin kunnanhallituksen päätöksiä 3.9. – lyhyesti

0

Soinin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 3.9. seuraavaa:

106 §                  As Oy Museonmäen korjauksen määrärahoista

Hyväksyttiin   

107 §                  Kunnantalo II tilanteesta/kauppakirja ym. 

Hyväksyttiin. Soini-seura tekee lisätöistä Ely-keskukselle uuden rahoitushakemuksen ja myös II-talon katto uusitaan.

108 §                  Talousarvion toteutuminen 30.6.2018

Hyväksyttiin.  Tässä vaiheessa näyttää siltä, että tämän vuoden tulos olisi aika pitkälle talousarvion mukainen.

109 §                  Koulutuskulukorvauksen edellyttämä koulutussuunnitelma 2018

Hyväksyttiin.  

110 §                  Tuloksellisuuserän kirjaus ja lisämääräraha

Hyväksyttiin.  

111 §                  Menojäännöspoistojen alaraja

Hyväksyttiin.  

112 §                  Teollisuustien asemakaava  

Teollisuustien asemakaava esitetään valtuuston hyväksyttäväksi

113 §                  Elinkeinoneuvottelukunnan perustaminen

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen elinkeinoneuvottelukunnan perustamisesta ja kävi keskustelun jatkovalmistelua varten. Elinkeinoneuvottelukunta kehittää vuoropuhelua kunnan päätöksenteon ja yrittäjien välillä sekä osallistaa elinkeinoelämän tärkeitä toimijoita Soinin kehittämiseen.

Tarkemmat päätökset kokoonpanosta tehdään seuraavassa kokouksessa.

114 §                  Etuosto-oikeuden käyttäminen tehdyissä kiinteistökaupoissa ja   ilmoitusasiat

Hyväksytiin

115 §                  Panda Trail – hankkeeseen osallistuminen

Kunnanhallitus päätti hakea rahoitusta PandaTrail -hankkeeseen Etelä-Pohjanmaan Liitolta. Hanketta haetaan yhteistyössä Ähtärin ja Alajärven kanssa. Tavoitteena on vauhdittaa matkailuliiketoiminnan sekä luonto- ja kulttuurimatkailun kasvua Suomenselän ja Järviseudun alueella. Hanke hyödyntää uusia digitaalisia ratkaisuja ja teknologioita, joiden hyödyt myös yritykset saavat käyttöönsä. Ratkaisut toimivat niin alueen markkinoinnissa ja houkuttelevuuden lisäämisessä kuin kohteiden tuomisessa osaksi palvelukonsepteja ja tarinallistettua ympäristöä. Taustalla on tarve saada hyödynnettyä pandamatkailijoiden virrat alueella.

116 § Muut esille tulevat asiat

Kunnanhallitus toivoo liikenneturvallisuuden parantamiseksi, että tekninen toimi selvittää ELY-keskukselta tienvarsipusikoiden raivaamista riittävän pitkälle riittävän näkyvyyden varmistamiseksi.

Lisätietoja kj Juha Viitasaari 040-8280648

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI