Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen eräitä päätöksiä 21.2. kokouksesta

KUORTANEEN KUNNAN JA ELY:N VÄLINEN SOPIMUS KIRKKOTIEN JA KESKUSTIEN MUUTTAMISEKSI KADUIKSI

Teknisen johtajan ehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen ELYn ja kunnan väliseksi sopimukseksi Kirkkotien ja Keskustien osalta.
Ehdotus hyväksyttiin.

Sopimusluonnokseen on tehty tiettyjä tarkennuksia / muutoksia teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen. Nämä näkyvät liitteenä olevassa luonnoksessa punaisella värillä. Keskeisin muutos koskee kunnan velvoitetta hakea yleisen alueen lohkomis-toimitusta sekä maksaa toimituskustannukset.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) sekä Kuortaneen kunnan väliseksi sopimukseksi (mt 17487 (Keskustie) ja mt 17490 (Kirkkotie) muuttaminen kaduiksi).

Ehdotus hyväksyttiin

TEKNISEN LAUTAKUNNAN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET 2021

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää myöntää teknisen lautakunnan anomat määrärahamuutokset edellä mainituille tulosalueille.
Ehdotus hyväksyttiin

KUORTANEEN KUNNAN SELVITYS HYVINVOINTIALUEELLE

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää, että kunnanvaltuusto päättää: 1.antaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle liitteiden 1. – 4 mukaisen selvityksen         2.esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 Kuortaneen kunnalta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, 3. varaa oikeuden täydentää annettua selvitystä ja 4. valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittavat täydennykset ja muutokset liitteinä oleviin selvityksiin.

Ehdotus hyväksyttiin

YHTEISTYÖSOPIMUS KUNNAN JA TONI KUUSELAN VÄLILLÄ

Kunnanjohtaja Kuortaneen kunnan ja keihäänheittäjä Toni Kuuselan kesken on neuvoteltu sopimusluonnos yhteistyöstä. Sopimuksella sovitaan kunnan sponsorituesta
Kuortaneen Kunto -urheiluseuraa edustavalle Kuuselalle. Kunnan sponsorituen suuruus on 6.000 euroa (+ ALV 24 %). Sopimus on voimassa 1.1.2022 – 31.12.2023.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen kunnan ja Toni Kuuselan välillä kokouksessa esitetyn mukaisesti.
Ehdotus hyväksyttiin

Kunnanjohtaja Sopimukseen on tehty tiettyjä muutoksia ja tarkennuksia, joten se käsitellään kunnanhallituksessa uudelleen. Sopimuksen arvo ei ole muuttunut aiemmasta, vaan se on edelleen 6.000 euroa (+ALV 24%) / vuosi. Sopimus on lähetetty kunnanhallitukselle esityslistan oheismateriaalina.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1) ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen ja
2) hyväksyä yhteistyösopimuksen kunnan ja Toni Kuuselan välillä.

Ehdotus hyväksyttiin


 

JÄTÄ KOMMENTTI