Kuortaneenjärven nousu hidastumassa – Tulvat heikentävät pohjalaisjokien vedenlaatua

0
Laihianjoella Tuovilassa vedet olivat korkealla.

Kuortaneenjärven pinta nousi eilen maanantaina noin 15 sentillä. Nyt tiistain aamun aikana järven pinta on noussut vasta kolme senttiä ja vedenkorkeus oli kello 8 tasolla 77,17 m. Kevättulva heikentää Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan jokien vedenlaatua. Vesi on sameaa ja kiintoainepitoisuudet hyvin suuria.

Tulvakeskuksen uusimpien ennusteiden mukaan Kuortaneenjärvi jatkaa hidastuvaa nousuaan vielä tänään ja mahdollisesti huomenna.  Kuortaneenjärveen tulevan veden määrä on kääntynyt laskuun ja tulvavedet leviävät Kuortaneella laajalle alueelle, joten vedenpinnan nousun odotetaan nyt hidastuvan selvästi. Tämän hetken ennusteiden mukaan järven pinta ei onneksi näyttäisi saavuttavan havaintohistoriansa huippua, vaan jäätäisiin todennäköisesti toukokuun 1988 tasolle, jolloin vesipinta oli hieman alle 77,30.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus säännöstelee Kuortaneenjärveä vesilain perusteella annetun lupapäätöksen mukaisesti.  Järven pinta laskettiin keväällä mahdollisimman alas ja säännöstelyluukut ovat olleet auki maaliskuun puolivälistä lähtien.

 

Kevättulva heikentää Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan jokien vedenlaatua.

Vesi on sameaa ja kiintoainepitoisuudet hyvin suuria. Tulva ja voimakas virtaus huuhtovat pelloilta, metsistä, pihoilta sekä uomista ja niiden rannoilta mukaansa puutavaraa, roskia, jätteitä, hiekkaa, orgaanista ainesta, ravinteita, erilaisia haitallisia aineita ja happamoittavia yhdisteitä. Vastaavasti virtausnopeuden hidastuessa joen mukaansa tempaamaa ainesta laskeutuu tulva-alueille, jokivarsille, joen pohjalle ja jokisuistoihin. Tulvan laskettua tämä on nähtävissä roskien, hiekan ja lietteen kertymisenä tulva-alueille.

Tulvakausi pahentaa myös pohjalaisjokien happamuustilannetta. Varsinkin pienten jokien, kuten Maalahdenjoen, Laihianjoen, Sulvanjoen, Vöyrinjoen ja Kälviänjoen, pH on laskenut. Vedenlaadun seurantatulosten perusteella happamuustilanne oli viime viikolla huonoin Laihianjoen sivu-uomassa Päkinluomassa, jossa pH tuolloin oli 4,4. Tavoitteellisena happamuuden minimiarvona vuositasolla pidetään pH-arvoa 5,5. Vesien happamuus kasvaa tyypillisesti tulvahuipun jälkeen, jolloin Pohjanmaalle tavallisten happamien sulfaattimaiden maaperästä huuhtoutuu rikkiyhdisteitä ja metalleja.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus selvitti tulvivien jokien vedenlaatua viime viikolla Suupohjan rannikolta Kokkolan pohjoispuolelle ulottuvalla alueella.

JÄTÄ KOMMENTTI