Kuortaneenjärven säännöstelypadon kunnostus viimeistelyjä vaille valmis

0
Peraseinajoella virtaa
Kuortaneenjarvi Talinkalman patotyömaa
Kuortaneenjärven säännöstelypadon (ns. Talinkalman pato) luukut on kunnostettu ja palautettu paikoilleen. Säännöstelypadon kunnostuksen viimeistelytyöt ovat meneillään. Kunnostus ajoittui hyvin, eikä vaikuttanut järven säännöstelyyn eikä haitannut järven tai alapuolisen Lapuanjoen käyttöä.
Peräseinäjoella virtaa pitkästä aikaa kunnolla

Normaalisti Kalajärven tekojärveen johdettavat vedet päästetään nyt muutamien viikkojen ajan Kihniänjokeen ja Seinäjoen vanhaan uomaan. Nämä noin 24 ja 11 kilometriä pitkät jokiosuudet ovat Kalajärven tekojärven valmistumisen jälkeen olleet ns. vähävetisiä uomia. Nyt mainitut jokiosuudet ovat pitkästä aikaa kokeneet lähes normaalin kevättulvan.

Peraseinajoella virtaa

Nyt menossa olevat juoksutusten muutokset johtuvat Kalajärven tekojärven alueella tehtävistä kunnostustöistä. Kalajärven tekojärven täyttökanavaan on valmistunut työmaapadot ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus teettää alueella sulkuluukun rakentamiseen liittyviä valmistelutöitä. Kalliolouhinnat on suoritettu ja tällä hetkellä tehdään vesimenekkikokeita injektointitarpeen selvittämiseksi. Sulkuluukun avulla parannetaan alueen patoturvallisuutta. Rakenteiden pitäisi valmistua toimintakuntoon heinäkuussa ja viimeistelytyöt ovat valmiina elokuussa.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI