Kuotes- ja Putulanjärvien vedenpinta jälleen normaalille tasolle Alavudella

0
Kuvituskuva

Jouko Siirilä/jpnews.fi | ALAVUS

Alavudella sijaitsevien Kuotesjärven ja Putulanjärvien vedenpintojen annetaan nousta normaalille kesäkorkeudelle sulamisvesien mukana maaliskuusta alkaen, koska järvien kunnostus alkaa olla valmis, kerrotaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Molempien järvien vedenpintaa on pidetty poikkeuksellisen alhaalla syyskuusta lähtien, jotta rantojen kunnostaminen helpottuisi. Järvien vedenkorkeus nostetaan kesäkorkeudelle tulvavesien avulla. Säännöstelypadon setit on asetettu uudelleen maaliskuun alussa siten, että järvien vedenpinta saa nousta kesäkorkeuteen lumen sulamisen ja sateiden myötä.

Kuotes- ja Putulanjärvet kuuluvat Nurmonjoen säännösteltyihin latvajärviin ja säännöstelyluvan haltija on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen vesistövaikutuksia
seurataan vielä pari vuotta

Rantojen ruoppaukset ovat osa Kuotes- ja Putulanjärvien säännöstelyn muutosta ja järvien kunnostusta, joka sai aluehallintoviraston luvan vuonna 2017. Hankkeen vesistövaikutuksia seurataan hyväksytyn tarkkailusuunnitelman mukaan vielä kaksi vuotta vedenpinnan noston jälkeen.

Rantakiinteistöjen omistajat ja kalastusseura ovat tehneet Kuotes- ja Putulanjärvillä ruoppauksia syksyn ja talven aikana. Suurin osa kaivuista on saatu tehtyä. Kuotes- ja Putulanjärven järvitoimikunta on organisoinut ruoppauksia ja kaivumassojen läjityksiä.

Tämän hetkisten vesistöennusteiden mukaan lumen vesiarvo on hieman keskimääräistä pienempi, joten sulamisvedet eivät välttämättä riitä nostamaan vedenkorkeutta täysin keskimääräiselle kesätasolle.


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI