Kuusiokuntien sote-kannanotto ministeri Kiurulle

0

Kannanotto Sote-ministerityöryhmälle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta sekä maakuntien perustamisesta:

 Ministeri Krista Kiuru, puheenjohtaja

kirjaamo@stm.fi jaettavaksi ministerityöryhmälle

Viite: Lainsäädännön arviointineuvosto Lausunto DNRO: VN/22446/2020-VNK-2; Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistaminen sekä maakuntien perustaminen Lausuntoyhteenveto. STM raportteja ja muistioita 2020:32

Kuusiokuntien seutukunnan yhteinen seutuneuvosto toteaa Alavuden ja Ähtärin kaupunkien sekä Kuortaneen ja Soinin kuntien yhteisenä kannanottona seuraavaa:

Sote- järjestämislain lausunnoilla olleessa esitysluonnoksessa on esitetty sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ulkoistamismenettelyjen mitätöintiä tai purkamista. Haluamme kiinnittää ministeriryhmän huomion seuraavaan:

  1. Lausuntopalautteessa ja lainsäädännön arviointineuvoston lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että vaikutusarvioinnit, myös kustannusten osalta, ovat puutteellisia. Pidämme hyvin tärkeänä, että kustannusvaikutusten osalta arvioidaan ja huomioidaan myös ulkoistussopimuksiin perustuvien palvelujen kustannushyöty.
  2. Lausuntopalautteessa ja arviointineuvoston lausunnossa kiinnitetään huomiota sopimusten jälkikäteiseen muuttamiseen myöhemmin säädetyn lainsäädännön perusteella. Ennen rajoittamislain voimaan tuloa tehtyjen sopimusten purkaminen kesken sopimuskauden rikkoo räikeästi oikeuskäytäntöä vastaan. Tämän mahdollisuuden tuominen lainsäädäntöön tuottaisi mitä todennäköisemmin sekä oikeuskäsittelyitä että oikeudenkäytön vääristymiä.
  3. Arviointineuvosto kiinnittää lausunnossaan huomiota puutteelliseen yritysvaikutusten arviointiin. Ulkoistamissopimusten muutoksiin liittyen yritysvaikutusten arviointi ja kuntien elinvoiman ja lähipalveluiden varmistaminen on uudistuksessa huomioitava.

Kunnioittavasti pyydämme, että ministeriryhmä kiinnittää vakavasti huomiota edellä esittämiimme huomioihin.

Kuusiokuntien seutuneuvosto

Alavuden kaupunki

Jari Kortesmäki, kaupunginvaltuuston  pj

Toni Juurakko, kaupinginhallituksen pj

Liisa Heinämäki, kaupunginjohtaja

Yrjö Paukkunen, kaupunginvaltuutettu

Kuortaneen kunta

Teppo Toivola, kunnanvaltuuston pj

Annu Ridanpää-Taittonen, kunnanhallituksen pj

Jaana Sano, vt. kunnanjohtaja

Anne Haapa-aho, kunnanvaltuutettu

Soinin kunta

Mikko Källi, kunnanvaltuuston pj

Juha-Pekka Keisala, kunnanhallituksen pj

Johanna Rannanjärvi, kunnanjohtaja

Tapani Akonniemi, kunnanvaltuutettu

Ähtärin kaupunki

Heimo Pirttimäki, kaupunginvaltuuston pj

Risto Harju, kaupunginhallituksen pj

Jarmo Pienimäki, kaupunginjohtaja

Tapio Järvinen, kaupunginvaltuutettu


 

 

 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI