Kuusiolinna Terveys tiedottaa – suojaimien ja maskien käytöstä

0
Tuote ei liity juttuun

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) eivät anna ohjeistusta tai yleistä suositusta käyttää hengityssuojaimia tai kangasmaskeja julkisella paikalla liikuttaessa

Koronavirustartunnalta voi suojautua huolellisella ja usein toistuvalla käsienpesulla, noudattamalla hyvää yskimis- ja aivastushygieniaa ja pitämällä fyysistä etäisyyttä muihin ihmisiin. Suomen hallituksen poikkeusoloissa antamia rajoituksia ja suosituksia on syytä noudattaa.

Ministeriön ja THL:n mukaan laajamittainen itsetehtyjen kankaisten suojaimien tai maskien käyttö julkisilla paikoilla voi pahimmillaan johtaa vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen ja jopa lisätä tartuntavaaraa.

Väärä kangasvalinta voi lisätä hengitysvajausta ja riski sydäntapahtumiin ja astmakohtauksiin voi kasvaa. Vääränlaisesta kangasmateriaalista voi myös kulkeutua hengitysteihin mikrokuituja, pölyä ja kangashiukkasia.

Terveysviranomaiset seuraavat tilannetta tarkkaan ja mikäli uutta tutkimusnäyttöä tai tietoa tulee, tullaan suosituksia tarvittaessa muuttamaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilöstön suojainten käyttö on tärkeää hoidettavien ja ammattilaisten suojaamiseksi. Suojaimia käytetään STM:n ja THL:n ohjeiden mukaisesti. Henkilökunta saa koulutusta ja ohjeistusta suojainten oikeaan käyttöön.


 

JÄTÄ KOMMENTTI