KuusSoTe tiedottaa

0
Alavuden terveyskeskus

Kokonaisuutena Kuusiokuntien alueella varautumistilanne on vakaa. Tavoitteena on hidastaa epidemian leviämistä ja suojata yli 70- vuotiaita ja muita riskiryhmiin kuuluvia mahdollisimman hyvin. Tarvittaviin epidemian aikaisiin toimenpiteisiin on varauduttu ennakkoon. Etelä-Pohjanmaan alueella nyt 32 todettua koronatartuntaa. Vaikka määrä ei ole kovin paljon noussut, on suojautumista jatkettava.

Pandemiajohtoryhmä kokoontuu 2-3 kertaa viikossa, mukana KuusSoTe, Kuusiolinna ja kuntien johtajat. Kuntien valmiusjory 1 kertaa viikossa.

Päivätoiminnat (mm. ikäihmiset ja toimintakeskukset), kuntouttava työtoiminta ja työpajojen toiminta ja palveluliikenne on keskeytetty 13.5.2020 saakka.

Vierailukielto vuodeosastoille ja palveluasumiseen jatkuu.

Sosiaalitoimistot auttavat toimeentuloon ja arjen sujumiseen liittyvissä asioissa ja erityisesti kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevia.

Soittokierros aloitetaan tällä viikolla 70+ ikäisille kotona asuville, jotka eivät ole kotihoidon, omaishoidon ja palveluasumisen piirissä. Ikäryhmään kuuluvia n. 5100.  Puheluissa kartoitetaan kotona pärjäämistä poikkeusoloissa sekä ohjataan ja neuvotaan tarvittavista palveluista.

Asiointipalveluita, ruokakassipalvelua ja ruoka-apua on järjestetty kunnissa.

Hengitystieinfektiopoliklinikka on perustettu Alavuden terveysasemalle 20.3. Tavoitteena on, että kaikki Kuusiolinnan hengitystieoireiset potilaat, jotka tarvitsevat kiireellistä tutkimista tai hoitoa sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolla ohjautuvat tälle poliklinikalle. Toimenpiteellä pyritään rajaamaan infektion leviämistä ja suojaamaan terveysasemilla asioivia riskiryhmäläisiä tartunnalta. Suurempaan potilasmäärään varaudutaan ja tästä syystä hengitystieinfektiopoliklinikka toimii 22.4 alkaen Alavuden terveysaseman neuvolan ja Osviitan tiloissa. Hengitystieinfektiopoliklinikalla voidaan ottaa koronavirusnäytteitä sairaanhoitopiirin asettamien kriteereiden mukaisesti.

Terveysasemilla hoidetaan edelleen muita kiireellisiä sairauksia pandemian aikana. Poikkeusolojen aikana sairastutaan myös muihin sairauksiin tai aiemmat sairaudet saattavat pahentua. Tällöin on edelleen tärkeää olla yhteydessä omalle terveysasemalle tarvittavan hoidon saamiseksi.

Suun terveydenhuollon kiireetön toiminta keskeytetään väliaikaisesti 14.4 alkaen. Linjaus on yhtenevä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja alueen muiden hammashoitoloiden kanssa. Hammashuollossa on erittäin suuri riski koronaviruksen leviämiselle potilaaseen tai henkilökuntaan; Hammashuollossa työskennellään pitkiä aikoja lähietäisyydellä suun alueella ja lisäksi toimenpiteissä ilmaan vapautuu aerosoleja, joiden kautta tartuntariski on suuri. on mahdollinen. Kiireellistä hammashoitoa järjestetään edelleen Ähtärissä ja Alavudella. Alavuden hammashoitolassa hoidetaan tarvittaessa myös kiireellistä hoitoa tarvitsevat hengitystieoireiset potilaat.

Osastoilla hengitystieoireiset potilaat sijoitetaan tartuntariskin vuoksi yhden hengen huoneisiin ja hoidetaan pisara- ja kosketuseristyksessä. Mikäli hengitystieoireisten potilaiden määrä lisääntyy, avataan Alavudelle toinen osasto, jonne sijoitetaan pelkästään hengitystieoireisia potilaita.

Suojavarusteita on Kuusiolinnassa riittävästi epidemian ajalle. Suojavarusteita on hankittu varastoihin jo edeltävästi ennen maailmalla alkaneen epidemian alkua ja varastoja on edelleen täydennetty viimeisimpien kuukausien aikana. Myös huoltovarmuuskeskuksesta on saatu suojaimia. Henkilökunta suojautuu suojavarusteisiin STM:n ja THL:n ohjeiden mukaisesti. Suojavarusteita käytetään aina hengitystieoireista potilasta hoitaessa. Lisäksi henkilökunta käyttää suu- ja nenäsuojainta oireettomien riskiryhmään kuuluvien potilaiden kohdalla kotiin vietävissä palveluissa, kuten kotihoidossa, sekä palveluasumisen yksiköissä.


 

JÄTÄ KOMMENTTI