Laadukas partiotoiminta vaatii tiloja ja retkeilymaastoja

0
Toimivalla retkeilyalueella leirilehden haastattelunkin tekeminen on kiva toteuttaa..
Toimivalla retkeilyalueella leirilehden haastattelunkin tekeminen on kiva toteuttaa...
Partion jäsenmäärä on nousussa koko Suomessa, myös Pohjanmaan maakuntien alueella. Vuoden 2013 aikana Pohjanmaan Partiolaisten jäsenmäärä nousi lähes 12 prosenttia. Partiotoimintaa järjestävät pääasiassa vapaaehtoiset nuoret ja aikuiset, mutta on tärkeää, että toimintaedellytykset ovat turvatut.

Partio on ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, jonka kohderyhmänä ovat 7-22-vuotiaat. Ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön panostaminen on sijoitus tulevaisuuteen, toteaa myös Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi nykyisen hallitusohjelmaan määrittämissään tavoitteissaan. Allianssin mukaan ennaltaehkäisevä nuorisotyö ehkäisee kustannustehokkaasti syrjäytymistä ja parantaa nuorten elämänlaatua, joten siihen panostaminen tuottaa hyvää lopputulosta.

Vapaaehtoiset pyörittävät partiotoimintaa ilman rahallista korvausta. Pohjanmaan maakuntien suomenkielisissä lippukunnissa tehdään noin 300 000 tuntia vapaaehtoistyötä vuodessa, mikä vastaa esimerkiksi noin 170 nuorisotyöntekijän työpanosta. Toiminta-alueen lippukunnat kokoontuvat pääosin kuntien ja seurakuntien tiloissa, jotka ovat joko kokonaan tai vain osittain partiolaisten käytössä. Osa lippukunnista maksaa toimitiloistaan vuokraa, mikä on merkittävä tekijä lippukuntien taloutta suunniteltaessa ja on pois varsinaisen toiminnan rahoittamisesta.

Monipuolinen partiotoiminta tarvitsee erityisesti kokoontumis- ja toimintatiloja

Viikoittain kokoontuvissa ryhmissä on yleensä kerrallaan 5-15 lasta tai nuorta, joten tilojen on oltava riittävän suuret ja monipuoliseen käyttöön sopivat. Tiloja tarvitaan esimerkiksi niin ensiaputaitojen harjoitteluun, askarteluun kuin vaikka valokuvaamiseenkin. Lisäksi kokoontumispaikan lähellä on hyvä olla alue, missä voi olla ulkona ja harjoitella partiotaitoja. Sopivat toimintatilat ja retkeilyalueet mahdollistavat monipuolisen partiotoiminnan, esimerkiksi luonnossa liikkumisen.

Jokainen ryhmä tekee vuosittain 1-3 retkeä retkeilyalueille ja lisäksi paikallisyhdistykset järjestävät leirejä niin kesällä kuin muinakin vuodenaikoina. Näitä retkiä ja leirejä varten partiolaiset tarvitsevat realistisia mahdollisuuksia käyttää toiminta-alueensa retkeilyalueita ja leirikeskuksia. Pohjanmaan Partiolaiset toivovat, että alueen päättäjät näkisivät partion osana ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, jota kannattaa tukea esimerkiksi mahdollistamalla kokoontumis- ja retkeilypaikkoja.

Pohjanmaan Partiolaiset ry vietti kevätkokoustaan Kokkolassa 22.3.2014.

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY

Pohjanmaan Partiolaiset ry huolehtii partiopiirille kuuluvista tehtävistä Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakuntien alueella. Partiopiirin keskeisin tehtävä on tukea lippukuntia hyvän partiotoiminnan järjestämisessä. Pohjanmaan Partiolaisissa on noin 5000 jäsentä.

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI