Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä

0

Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 15.8.

Kunnanvaltuuston päätösten toimeenpano

Kunnanhallitus toteaa, että

1. valtuuston 02.05.2022 tekemät päätökset § 8-13 ja 15-17 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöön pantaviksi.

Koska § 14 on tehty valitus Hallinto-oikeuteen, päätöstä ei hyväksytä täytäntöön pantavaksi.

2. valtuuston 20.06.2022 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöön pantaviksi.

Esitys hyväksyttiin

Talousarvion laadintaohje vuodelle 2023

Kunnanhallitus hyväksyy Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024 – 2025 laadintaohjeen.

Esitys hyväksyttiin

Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022

Kunnanhallitus merkitsee valtiovarainministeriön päätöksen 8.7.2022 VN/32353/2021 tiedokseen eikä tee päätöksestä oikaisuvaatimusta.

Esitys hyväksyttiin

Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2022

Kunnanhallitus päättää, että kunta hakee kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2022.

Esitys hyväksyttiin

Lausunto ympäristöterveydenhuollon uudelleen organisoinnista/ muutokset ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimukseen

Kunnanhallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan ympäristöterveydenhuollon järjestämistapaan ja yhteistoimintasopimukseen valmistellut muutokset 1.1.2023 alkaen.
Lappajärven kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan Ilmajoen kunnan sopimusosapuoleksi, jos se hyväksyy yhteistoimintasopimuksen ehdot.

Esitys hyväksyttiin

Aisapari ry:n kuntarahaosuus ohjelmakaudella 2023 – 2027

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Aisapari ry:n kuntarahaosuudeksi 5,25 €/asukas vuosille 2023-2028.

Esitys hyväksyttiin

Pienhankintaohje

Kunnanhallitus hyväksyy Lappajärven kunnan pienhankintaohjeen, ja se tulee voimaan 1.9.2022.

Esitys hyväksyttiin

Maa-alueen vuokraaminen Järviseudun Discgolf Club ry:lle 18-väyläistä frisbeegolfkenttää varten

Kunnanhallitus vuokraa Järviseutu Disc Golf Club ry:lle maanvuokrasopimuksen karttaliitteen mukaisen määrä-alan kiinteistöiltä 403-402-0008-0153, 403-403-0002-0156, 403-402-0008-0260 ja 403-402-0008-0261.

Aiemmin tehtyä vuokrasopimusta ei päivitetä vaan tehdään uusi maanvuokrasopimus, jonka avulla toiminnanharjoittaja pystyy toteuttamaan ratasuunnitelman mukaiset väylät.

Esitys hyväksyttiin

Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi


 

JÄTÄ KOMMENTTI