Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä

1

Lappajärven kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.10 muun muassa seuraavaa:

Lappajärven kunnan Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitusosuus on 4.034 euroa.

Kunnanhallitus päättää osallistua kuntaosuudella 4034 euroa Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitukseen vuonna 2022.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.el

Kunnanvaltuuston päätösten toimeenpano

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 16.08.2021 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Maatilojen rahavirrat

Kunnanhallitus merkitsee maatilojen rahavirrat tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Varajäsenten nimeäminen vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon

Päätös Kunnanhallitus päätti nimetä vanhusneuvostoon Lilja Lantelan varajäseneksi Seija Aution ja vammaisneuvostoon Seija Aution varajäseneksi Lilja Lantelan. Kunnanhallitus päätti, ettei kunnan omaa ikäneuvostoa ja vammaisneuvostoa nimetä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelma vuosille 2023 ja 2024

Kunnanhallitus toteaa, ettei Lappajärven kunnalla ole huomauttamista Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksesta 2022 eikä toimintasuunnitelmasta 2023-2024.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Maanvuokrasopimus/Lappajärven Värjäämö Oy/NM-Wipes

Lappajärven Värjäämö Oy/NM Wipes on ilmoittanut kiinnostuksensa vuokrata Lappajärven kunnan omistama Timon teollisuusalueen asemakaava-alueella korttelin 106, tontti 1, jonka kiinteistötunnus on 403-402-11-141. Tontin pinta-ala on 1,3 ha. Vuokra-aika alkaa 1.8.2021 ja tontti vuokrataan kolmenkymmenen vuoden ajaksi (30). Maa-alue vuokrataan teollisuushallin rakennuspaikaksi. Mikäli vuokralainen ei rakenna vuokratulle alueelle teollisuushallia viiden vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien, vuokrasopimus raukeaa. Vuokran määrä on viisisataa (500,00) euroa/vuosi. Vuokra tarkistetaan elinkustannusindeksillä vuosittain (perusindeksi tammikuu 2021 = 1987). Vuokra maksetaan kunnan laskutuksen mukaan. Muut vuokrasopimuksen ehdot ilmenevät esityslistan mukana jaetusta maanvuokrasopimuksesta ja karttaliitteestä.
Kunnanhallitus päättää hyväksyä maanvuokrasopimuksen Lappajärven Värjäämö Oy/NM-Wipesin kanssa maanvuokrasopimuksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus päättää, että Lappajärven kunnan ja Lappajärven Värjäämö Oy/NM-Wipes vuokrasopimuksen kohta Vuokraoikeuden siirto muutetaan seuraavaksi:”Vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta”.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Aiesopimuksen hyväksyminen varhaiskasvatuksen palveluiden ostamisesta Alajärven kaupungilta

Alajärven kaupungin ja Lappajärven kunnan viranhaltijat ovat käyneet neuvotteluja varhaiskasvatuspalveluiden siirtämisestä Alajärven kaupungin tuottamaksi. Neuvotteluihin ovat osallistuneet Lappajärven kunnan hallintoja sivistysjohto sekä Alajärven sivistystoimen hallinto.
Laaditun aiesopimuksen pohjalta tarkoituksena on jatkaa ostopalvelusopimuksen valmistelua siten, että Lappajärven kunnan varhaiskasvatuksen toimintaa voidaan tuottaa Alajärven kaupungin toimesta saman periaatteen pohjalta kuin mikä on tällä hetkellä voimassa Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan välillä. Ostopalvelusopimuksen valmistelussa huomioidaan lisäksi Lappajärven kunnan ja Kauhavan kaupungin välinen voimassa olevan sopimus ja sen sisältö ja toimintatavat.
Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä laaditun aiesopimuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus päättää, että ostopalvelusopimuksen laatiminen aloitetaan yhteistyössä Alajärven kaupungin kanssa.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Elokuvan kuvaukset Järviseudulla

Lappajärven kunnalla olisi mahdollisuus Alajärven ja Vimpelin ohella osallistua Järviseudulla (Lappajärven ympäristössä) kuvattavaan elokuvaan.
Kunnanhallitus päättää muuttaa 27.9.2021 tekemäänsä päätöstä siten,
että Lappajärven kunta osallistuu elokuvan tekoon, vaikka Vimpelin kunta ei osallistukaan. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Nordbron Productions kanssa tehtävän sopimuksen elokuvaa tuottamisesta sopimuksessa mainituin ehdoin. Lappajärven kunnan osallistumismaksu on 6700,00 euroa + alv, ja maksu maksetaan kahdessa erässä sopimuksen mukaisesti.

Kj:n muutettu esitys. Lappajärven kunnan osallistumismaksu 6700,00 euroa + alv maksetaan yhdessä erässä. Muilta osin esitys pysyy alkuperäisessä muodossa.

Päätös Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu esitys yksimielisesti.


 

Korona-kartta 700x

1 KOMMENTTI

  1. Hienoa että Lappajärven kunta tukee tuota elokuvahanketta. Lappajärvellä ei ole koskaan aiemmin kuvattu kokonaan ammattilaisten tekemää näyteltyä elokuvaa. Aikanaan Pohjanmaa -elokuvan mökkikohtauskin kuvattiin Alajärven kunnan puolella.

JÄTÄ KOMMENTTI