Lappajärven kunnanhallitus | toimintakeskusta ei myydä

0

Lappajärven kunnanhallitus päätti kokouksessaan 7.12. muun muassa seuraavaa:

Pentinniemen asuntoalueen kiinteistöjen omistajien kirje

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että esitetty määräraha käytetään nykyisen tien kunnostamiseen. Päällystämiseen ei tässä vaiheessa varata määrärahaa.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

Esitys hyväksyttiin.

Teollisuushallin piirustuksien hyväksyminen ja urakkamuoto

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi omalta osaltaan teollisuushallin piirustukset ja urakkamuodoksi jaetun urakan ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Tarjous toimintakeskuksesta

Saatujen selvitysten perusteella kunnanhallitus päätti perua myyntiipäätöksen.  Tekniseltä osastolta pyydetään selvitys, miten kiinteistön osalta pystytään tekemään säästöjä.

Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n sopimuksen päivittäminen

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakassopimuksen, mikäli muut osakaskunnat tekevät samansisältöiset hyväksyvät päätökset ja oikeuttaa tekemään sopimukseen teknisluontoiset korjaukset, mikäli niillä ei ole vaikutusta sopimuksen sisältöön eikä kunnan rahoitusasemaan. Näiltä osin korjaukset tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi.


 

 

 

 

 

JÄTÄ KOMMENTTI