Lappajärven kunnanhallitus | Tuloveroprosentti 9,36

0

Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 24.10.

Kunnan tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2023

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Lappajärven kunnan tuloveroprosentiksi päätetään 9,36 prosenttia vuodelle 2023.

Päätös:  Hyväksyttiin 

Vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus   Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Lappajärven kunnan kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 määrätään seuraaviksi:
– yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 %
– vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,55 %
– muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,15 %
– voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
– yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00.

Päätös:  Hyväksyttiin

Seinäjoen kaupungin ja naapurikuntien (11 kuntaa) sopimus ympäristöterveydenhuollon yhteisestä toimielimestä

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan Seinäjoen kaupungin ja naapurikuntien (11 kuntaa) sopimuksen ympäristöterveydenhuollon yhteisestä toimielimestä ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:  Hyväksyttiin

Osallistuminen Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeeseen

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus päätttää, että Lappajärven kunta osallistuu osatoteuttajana Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeeseen.

Päätös:  Hyväksyttiin

Valtakunnallinen Lasten itsenäisyyspäivän juhla 7.12.2022

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus valtuuttaa sivistystoimen nimeämään kaksi vuonna 2012 syntynyttä lasta itsenäisyyspäivän juhlaan 7.12.2022. Matkakustannukset julkisella kulkuneuvolla korvataan lapsille ja yhdelle huoltajalle/lapsi.

Päätös:  Hyväksyttiin

Maanmittaustoimitus 28.10.2022

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Kunnanhallitus päättää, ettei se ole kiinnostunut lunastamaan yhteisiä alueita.

Päätös:  Hyväksyttiin  

Sopimukset Kuntarahoituksen kanssa

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kuntarahoituksen kanssa tehtävät seuraavat sopimukset:
– Sopimus digitaalisen asioinnin palvelusta
– Lainasalkun hallintapalvelu Light -palvelusopimus
– Sopimus talousennustesovelluksesta
– Verkkopalveluiden puitesopimus.

Päätös:  Hyvksyttiin  

Talousarvio 2023, yleishallinto, edunvalvonta, maaseutuhallinto

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus tekee tarvittavat muutosesitykset ja merkitsee talousarvion tässä vaiheessa tiedokseen.

Päätös: Kunnanhallitus merkitsi talousarvioehdotuksen tässä vaiheessa tiedokseen.

Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Etelä-Pohjanmaan ELY:n alueelliseen HELMI-yhteistoimintaryhmään

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan ja varaedustajan HELMI-yhteistoimintaryhmään.

Päätös:  Kunnanhallitus nimesi edustajakseen Pirkko Lammin ja varaedustajaksi Vesa Luoman.

Anomus väliaikaisesta rahoituksesta/Kulttuuriyhdistys Karikko ry

Esittelijä  Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää myöntää 15.500,00 euron väliaikaisen rahoituksen Kulttuuriyhdistys Karikko ry:lle ja edellyttää, että Kulttuuriyhdistys Karikko ry maksaa oma-aloitteisesti väliaikaisrahoituksen välittömästi Lappajärven kunnalle saatuaan ELY-keskukseslta maksatuspäätöksen, sekä hyväksyy sopimuksen väliaikaisesta rahoituksesta.

Päätös:  Esitys hyväksyttiin.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI