Leader-viikko käynnistyi: Tutustu eloisiin kyliin ja maaseudun ihmisiin!

0
Tutustu maaseudun mahtavimpaan Kauppa-autoon mm. Pohjois-Pohjanmaalla
Tutustu maaseudun mahtavimpaan Kauppa-autoon mm. Pohjois-Pohjanmaalla
Paikallinen kehittäminen tutuksi Leader-viikolla 9.–15.6. ja Avoimet kylät 14.6.

Paikallisella kehittämisellä vaikutetaan suoraan ihmisten elämään. Leader-ryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, joiden toimintaan voi kuka tahansa lähteä mukaan. Ympäri Suomen toimivat Leader-ryhmät tarjoavat neuvontaa ja rahoitusta kehittämishankkeisiin ja yrityksille. Ryhmien avulla on tuettu monenlaista yrittäjyyttä ja kylätoimintaa, kohennettu ympäristön tilaa ja viihtyvyyttä, parannettu palveluita, lisätty kansainvälisyyttä ja saatu nuoria liikkeelle.

Leader-ryhmät ja kyläyhdistykset avaavat ovensa 9.­–15.6., jolloin on mahdollista tutustua kylien toimintaan sekä Leader-työn tuloksiin eri puolilla Suomea.

Tarkemmat ohjelmatiedot löydät osoitteesta www.leadersuomi.fi.

Maaseudulla on monipuolista yrittäjyyttä ja vapaaehtoistoimintaa

Suomalaisten henkiset juuret ovat maaseudulla; tämä käy ilmi tammikuussa julkaistusta työ- ja elinkeinoministeriön tilaamasta Maaseutubarometristä. Jos aiemmin maaseutukuvat ovat toistaneet Suomi-filmien mennyttä maailmaa, nykypäivän maaseutu nähdään dynaamisena alueena. Maaseudulla kehitetään uudenlaisia palveluja ja elinkeinoja luonnon suomaa rauhaa ja väljyyttä hyödyntäen. Esimerkiksi Suomen Kylätoiminta ry:n hanke Kylien bisneskeissit on kartoittanut kylien liiketoimintamahdollisuuksia, joita on, kunhan tekijät ja työt löytävät toisensa. Suomessa on yli 3 000 rekisteröitynyttä kyläyhdistystä, ja monelle kylälle oman kylätalon ympärille on syntynyt uutta eloa. Yhteisten harrastusten lisäksi monitoimikylätaloilla tehdään nykyään myös bisnestä.

Vuosien 2007–2013 aikana Leader-ryhmät ovat rahoittaneet yleishyödyllisiä hankkeita 70,8 miljoonalla eurolla. Näistä valtaosa on ollut panostuksia ympäristön tilaan ja elämänlaatuun: leikkipaikkoja, kylätalojen kunnostamisia ja erilaisia tapahtumia eukonkannosta Reino-futiksen MM-kilpailuihin. Leader-rahoituksen avulla on myös synnytetty lähes 400 uutta työpaikkaa ja säilytetty 2 500. Yhteinen tekijä on ideoiden kumpuaminen paikallisista tarpeista.

Leader-työ on ainutlaatuinen tapa siirtää paikallisille ihmisille valtaa päättää oman ympäristönsä kehittämisestä. Ryhmien hallituksissa ovat edustettuina yksityishenkilöt, kunnat ja yhteisöt. Näin varmistetaan avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa. Euroopan unioni on rahoittanut toimintaa 1990-luvulta lähtien ja satsaa siihen myös alkavalla uudella rahoituskaudella: Leader-rahoitusta on haettavissa jälleen vuonna 2015. Käynnistyvällä EU:n ohjelmakaudella rahoitus sisältyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Leaderiin on varattu noin 300 miljoonaa euroa julkisia varoja, mutta tuloksia mahdollistamassa ovat myös yksityisten ihmisten tekemät rahalliset panostukset ja talkootyö.

Linkkejä:

Kaikki tapahtumat: www.leadersuomi.fi

www.kylatoiminta.fi ja www.maaseutu.fi

Tervetuloa tutustumaan yritteliääseen maaseutuun ja sen eläväisiin kyliin!
Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI