Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen : Käyttövoimaveron poisto harkinnanarvoinen ehdotus

0
(Kuvituskuva) jpnews.fi

Kansalaisaloite käyttövoimaveron poistamisesta dieselpolttoainetta käyttäviltä henkilöautoilta keräsi yhden päivän aikana 50 000 allekirjoitusta. Henkilöautojen käyttövoimaverolla tasoitetaan eri tavoin verotettua polttoainetta käyttävien autoilijoiden kustannuksia.

– Suomalaisten toive on selvä, autoilusta halutaan edullisempaa. Samaan aikaan liikenteen päästöjä täytyy vähentää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, muistuttaa Ari Jalonen (Sin),  liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajana.

– Dieseliä käyttävien henkilöautojen lisäksi käyttövoimaveroa maksetaan vähäpäästöisistä ajoneuvoista, kuten kaasu- ja sähköautoista. Mahdollisia verouudistuksia tehtäessä tulee huomioida, ettei vähäpäästöiset autot joudu heikompaan asemaan verotuksen edessä. Verouudistuksia mietittäessä ei voida myöskään unohtaa sitä, kuinka valtion budjettiin syntyvä aukko paikataan. Yhtä veroa vähentämällä, jotain muuta veroa joudutaan kiristämään, toteaa Jalonen.

Muutokset käyttövoimaveroon eivät saa johtaa ammattiliikenteessä käytettävän dieselin kallistumiseen

Kuorma-autoilta käyttövoimaveroa ei voida kokonaan poistaa. On tärkeää muistaa, että ammattiliikenne on merkittävä dieselin käyttäjä ja dieselin verokannalla on merkittävä vaikutus logistiikkakustannuksiin.

– Jotta käyttövoimaveron poiston vaikutukset eivät heijastuisi dieselin verokannan kautta raskaalle liikenteelle, tulisi meidän ottaa käyttöön ammattidiesel, kertoo Jalonen.

– Se tarkoittaa kevyemmin verotettua dieseliä, joka on tarkoitettu ammattiliikenteen käyttöön. Näin voidaan hillitä logistiikkakustannusten nousua ja ylläpitää maamme kilpailukykyä.

 

JÄTÄ KOMMENTTI