Liikennevirtojen ohjaaminen valtatielle 18 Ylistaron Pelmaassa etenee – Valtatien 16 amputoiminen aloitettiin

0

Seinäjoen kaupungin ”kustantama” ja ELY-keskuksen tukema risteysjärjestely ja tielinjojen muutostyö etenee aikataulun mukaisesti Seinäjoen Ylistaron Pelmaassa, kehuvat ELY:n ja urakoitsijan päälliköt. Järjestelyjen tarkoituksena on suunnata lännestä tuleva maantieliikenne, rautatien tavoin, valtielle 18, Seinäjoen kaupunkikeskuksen suuntaan. Risteyksen muutosväylien suunnitelmissa, vielä valtatieluokassa pysyttelevä, valtatie 16 Keski-Suomeen pyritään rauhoittamaan ”sivutieksi”.

Viikolla 34 työmaalla ryhdytään rakentamaan liitoskohtia nykyiseen valtatiehen ja tästä syystä töitä joudutaan tekemään liikennöidyllä alueella, kun tähän mennessä työt ovat pääosin tapahtuneet liikennöidyn alueen ulkopuolella.

Tiistaina 18.8.2020 iltapäivästä alkaen ryhdytään rakentamaan liitoskohtaa valtatiellä 18 työmaan itäpäässä (Seinäjoen päässä). Liitoskohdan rakentamisen ajan liikenne kulkee yhdellä kaistalla valo-ohjauksella. Työvaiheen arvioitu kesto on viisi vuorokautta.
Liitostyön jälkeen liikenne ohjataan kulkemaan kahdella kaistalla vielä vanhan linjauksen mukaisesti. Järjestelyt aiheuttavat viivästyksiä
liikenteeseen.

Myöhemmin rakennetaan myös työmaan länsipään (Vaasan pää) liitoskohta, jolloin liikenne kulkee myös yhdellä kaistalla valo-ohjauksella.

Urakka on kokonaisuudessaan valmis marraskuun 2020 loppuun mennessä.


 

JÄTÄ KOMMENTTI