Löytöeläinten hoidolle säädettävä minimistandardit

0
Suomen nykyinen eläinsuojelulaki velvoittaa kaikkia kuntia huolehtimaan löytöeläinten hoidosta 15 vuorokautta.
Valtakunnallista löytöeläinpäivää vietetään Suomessa 5. maaliskuuta. Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY toivoo, että löytöeläinten hoidolle määritellään Suomessa minimitaso, jonka on täytyttävä jokaisen kunnan löytöeläinten talteenottopaikassa.

Suomen nykyinen eläinsuojelulaki velvoittaa kaikkia kuntia huolehtimaan löytöeläinten hoidosta 15 vuorokautta. Laissa määrätään myös vähimmäisvaatimukset eläimen häkin tai muun pitopaikan koolle, mutta sen tarkempia kriteerejä löytöeläintaloille ja niiden toiminnalle ei ole juurikaan määritelty. Tämän seurauksena löytöeläinhoitoloiden taso vaihtelee suuresti eri kunnissa.

Yleensä kunnat kilpailuttavat löytöeläinten hoitoa tarjoavat palvelut ja valitsevat hoitolayrittäjän hinnan perusteella. Jos kunta pyrkii tekemään sopimuksen mahdollisimman edullisesti, kilpailutuksen saattaa voittaa hyvinkin heikkotasoinen hoitola. HESYn mielestä löytöeläinten hoidon ja pito-olosuhteiden tasoa olisikin tarkasteltava eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä ja hoitolan valinnan ensisijaisen kriteerin olisi oltava eläimen hyvinvointi.

– Löytöeläimille olisi taattava jokaisessa kunnassa asianmukainen hoito, joka sisältää esimerkiksi tarvittavat rokotukset ja madotukset sekä sairaudenhoidon ja eläinlääkärin tekemän tutkimuksen. Kissat ja koirat on syytä myös tunnistusmerkitä ja rekisteröidä. Ne kissat, koirat ja kanit, joita ei ole haettu alkuperäiseen kotiinsa, olisi leikattava ennen uudelleensijoittamista. Ylipäätään Suomen kaikkien kuntien talteenottopaikkojen tulisi tarjota löytöeläimille hätäensiapua parempaa hoitoa, sanoo HESYn varapuheenjohtaja Anne Roine.

JÄTÄ KOMMENTTI