Maan puolustuksen resurssit turvattava

0
Mikko Savola
F18 Hornet taistelupari (Kuva: Puolustusvoimat)

Päivitetty 24.11.2013 klo 17.00

RES, RUL, MPKL, MNL ja RESUL antoivat Oulun liittokokoustapahtuman aluksi yhteisen, puolustuspoliittisen julkilausuman.

Puolustusmäärärahoja on korotettava.

Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto, Maanpuolustusnaisten Liitto ja Reserviläisurheiluliitto vaativat päättäjiä sitoutumaan tuoreessa puolustus- ja turvallisuusselonteossa määriteltyyn korotustarpeeseen. Ilman lisärahoitusta itsenäisen, uskottavan ja koko maan kattavan puolustusjärjestelmän ylläpitäminen on jatkossa vaakalaudalla.

Suomen puolustaminen edellyttää riittävän suuria sodan ajan joukkoja, jotka kyetään muodostamaan vain yleisen asevelvollisuuden avulla. Muunlaiset puolustusratkaisut edellyttävät puolustusbudjetin moninkertaistamista tai luopumista itsenäisestä puolustuksesta.

Kertausharjoituskoulutukseen on kiinnitettävä enemmän huomioita. Koska Puolustusvoimien sodan ajan joukoista yli 95 prosenttia koostuu reserviläisistä, tulee kertausharjoituskoulutuksen olla riittävää. Jokainen sodan ajan joukkoihin sijoitettu reserviläinen tulee kutsua kertaamaan viiden vuoden välein.

Reservin valmiuden ylläpitäminen edellyttää laajaa, omaehtoista toimintaa ja kouluttautumista, joka tukee kertausharjoituskoulutusta. Erityisen tärkeää omaehtoinen toiminta on reserviläisten kenttäkelpoisuuden ja ampumataitojen ylläpitämisessä.

Reserviläistoiminnan ja -koulutuksen resurssit sekä tuki tulee turvata. Tämä on huomioitava reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaedellytyksistä päätettäessä. Jokaisessa maakunnassa tulee jatkossakin ylläpitää reserviläisten tarvitsemia harjoitusalueita ja ampumaratoja.

Reserviläisten aktiivisuus tulee ottaa paremmin huomioon sodan ajan sijoituksia tehtäessä. Koulutettujen ja kokeneiden, hyvän siviiliosaamisen omaavien reserviläisten sekä ei-asevelvollisten naisten osaamista on hyödynnettävä enemmän myös eri turvallisuusviranomaisten ja kuntien poikkeusolojen tehtävissä.

Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton, Maanpuolustusnaisten Liiton ja Reserviläisurheiluliiton puolustuspoliittisen julkilausuman julkaisu avasi 22.11. järjestöjen yhteisen liittokokoustapahtuman Oulussa.

Mikko Savola jatkaa puheenjohtajana

Reserviläisliiton puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Mikko Savola Ähtäristä. Hänen tuekseen liittohallitus nimeää keskuudestaan 1-3 varapuheenjohtajaa liittohallituksen järjestäytymiskokouksessa, joka pidetään 25.1.2014 Vantaalla.

Mikko Savolan päätöspuhe Oulussa
Reserviläisliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savola vaati Oulussa puolustusmäärärahoihin pikaista korotusta. Savolan mukaan korotustarve on hieman runsaat 200 miljoonaa euroa.

– Vaadimme päättäjiä sitoutumaan Eduskunnan hyväksymässä turvallisuus- ja puolustusselonteossa määriteltyyn minimikorotustarpeeseen, joka on vuonna 2016 noin 50 miljoonaa ja vuoteen 2020 mennessä asteittain 150 miljoonaa euroa indeksikorotusten lisäksi.

Ilman lisärahoitusta Suomen puolustus on jo lähivuosina vaikeuksissa, koska alueellisten joukkojen vanhenevaa kalustoa ei kyetä uusimaan. Oulussa yhteisen liittokokoustapahtuman järjestäneet maanpuolustusjärjestöt vaativat päättäjiä sitoutumaan nykyisen puolustusjärjestelmän ylläpitoon.

– Me kaikki viisi järjestöä näemme, että Puolustusvoimien tehtävänä on myös jatkossa itsenäisesti ja uskottavasti puolustaa koko Suomen aluetta. Tämän edellytyksenä ovat riittävän suuret, hyvin varustetut ja koulutetut sodan ajan joukot sekä suomalaisten korkea maanpuolustustahto. Vaadimme, että näitä perustekijöitä ylläpidetään myös jatkossa.

Yleinen asevelvollisuus puolustaa paikkaansa

Tapahtuman päättäneessä maanpuolustusjuhlassa puhunut Savola puolusti voimakkaasti yleistä asevelvollisuutta. Järjestöjen yhteistä puolustuspoliittista ohjelmaa siteerannut Savola tyrmäsi mm. väitteet, joiden mukaan asevelvollisuusarmeija olisi heikkotasoinen.

– Paikkaansa eivät myöskään pidä väitteet, joiden mukaan ammattiarmeija olisi automaattisesti korkeatasoisempi kuin yleisen asevelvollisuuden kautta syntyvä reserviläisarmeija. Kokemukset vaikkapa Puolustusvoimien kansainvälisistä operaatioista todistavat aivan muusta.

Oulun valtakunnallinen maanpuolustusjuhla päätti Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton, Maanpuolustusnaisten Liiton ja Reserviläisurheiluliiton yhteisen liittokokoustapahtuman Oulussa. Kolmipäiväiseen tapahtumaan osallistui useita satoja reserviläisiä ja maanpuolustusnaisia eri puolita Suomea.

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI