Maanteiden kesän 2017 päällystys- ja tiemerkintätyöt Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueilla

1
Viime kesänä Soinissa. (jpnews.fi)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella päällystettävä tiepituus tulee olemaan tulevana kesänä noin 350 km, mikä on 100 km viimevuotista vähemmän. Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueilla ELY-keskus käyttää maanteiden päällystämiseen ja paikkaamiseen sekä tiemerkintöihin tänä vuonna noin 17 miljoonaa euroa, joka on noin 3 miljoonaa vähemmän kuin viime vuonna.

Hallituksen myöntämää niin sanottua korjausvelkarahaa on valtakunnallisesti käytössä kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna, eli 200 miljoonaa euroa ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellakin yli 9 miljoonaa euroa. Tämä lisärahoitus kohdentuu tänä vuonna raskaimpiin rakenteen parannuksiin, esimerkiksi kantatielle 63 välillä Evijärvi-Ina, siltoihin sekä sorateihin. Tästä lisärahasta käytetään 3 miljoonaa euroa maanteiden uudelleen päällystämiseen.

Tulevana kesänä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle kilpailutettiin kaksi tienpäällystysurakkaa, joista toisen voitti Skanska Asfaltti Oy (4,8 M€) ja toisen Lemminkäinen Infra Oy (5,5 M€).

Tiemerkintöjen kunnosta vastaa palvelusopimuksen mukaisesti vuosina 2017 – 2020 Cleanasol Oy, joka voitti talvella käydyn kilpailutuksen. Tiemerkintöjen sopimushinta on 2 miljoonaa euroa / vuosi.

Tieverkon kunto heikkenee yhä kiihtyvällä vauhdilla.

Vaikka vuonna 2016 päällystysohjelma oli lähes ennätyspitkä, lisääntyi huonokuntoisten tieosuuksien määrä sekä pääteillä että muulla päällystetyllä tieverkolla.

– Maanteiden rakenne alkaa olemaan tiensä päässä ja monien vuosien kevyet päällystysmenetelmät, ohuet päällysteet sekä 4 vuotta jatkuneet märät talvet näkyvät yhä nopeampana maanteiden kunnon heikkenemisenä, toteaa ELY-keskuksen toiminnanohjauspäällikkö Jarmo Eskola.

– Erityisen paljon esiintyy tienrungon ja sitä kautta tien kantavuuden heikkenemistä. Tämän korjaaminen tulee olemaan todella kallista, Eskola lisää.

Kaikkia päällystyskohteita ei ole vielä kilpailutettu. Kevään ja kesän kuntotarkastusten ja -mittausten jälkeen selviävät loput päällystyskohteet. Kaiken kaikkiaan päällystyskohteita tulee olemaan liki 50 kpl. Samoin urapaikattavat kohteet selviävät myöhemmin keväällä. Urapaikkaustyöt tekee NCC Industry Oy.

Päällystystöiden aikataulut tarkentuvat vielä myöhemmin ja kohteisiin saattaa kesän aikana tulla myös muutoksia.

 ”Teitä” varten päällysteitä uusitaan. Liikkukaa maltilla tietyömaalla

  • Hidasta vauhtia – näin turvaat omasi ja muiden turvallisuuden.
  • Varaudu poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin.
  • Ole kärsivällinen, ajoittaista jonoutumista ei voida välttää.
  • Ole valmis pysähtymään.
  • Noudata liikennemerkkejä.

Kartan tiestön päällystyskohteista löydät tästä J-Pnews linkistä:

 

Korona-kartta 700x

1 KOMMENTTI

  1. Alemman tason tieverkosto on myös kärsinyt pahoja päällystevaurioita. Koska kaikkia mahdolisia tieosuuksia ei ole kilpailutettu tiepiirissä, niin ehdotan, että ohjelmaan sisällytetään myös Kaartusen tie, joka on häpeällisen huonossa kunnossa kelirikkoaikana. Jo sekin, että Hintsan mutka oikaistaan 750 metriä lyhyemmäksi, säästää merkittävästi rahaa kunnostuksessa, kun tien runko alkaa kohta vetelemään viimeisiään Järviseudun alueella. Tukkirekat ja mahdolliset koululaiskuljetukset tarvitsevat turvallisen tieyhteyden tulevaisuudessa. Toivon hartaasti, että alueen kansanedustajat ottavat asian vihdoin hoitaakseen. Asfalttiteitä tarvitaan täälläkin asutuksen pitämiseksi tien varressa.

JÄTÄ KOMMENTTI