Maanteiden talvinopeusrajoituskausi päättyy – katso Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen tilanne

0
Talviset liikennemerkit kannetaan jälleen suurimmaksi osaksi kesävarastoihin (jpnews.fi/arkisto)
Talven merkit kerätään jälleen teiltä varastoihin
Talvi- ja pimeän ajan alennetut nopeusrajoitukset poistetaan yhdenmukaisesti koko maassa viikolla 14. Merkit pyritään vaihtamaan 31.3 – 1.4.2015.

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteillä siirrytään kesänopeus-rajoituksiin ennen pääsiäistä.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituskausi 2014 – 2015 päättyy ennen pääsiäistä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteillä. Nopeusrajoitusten vaihtaminen aloitetaan tiistaina 31.3. ja kaikki merkit tulee olla muutettuna viimeistään keskiviikkona 1.4.

Kesänopeusrajoituksiin siirryttäessä maanteiden nopeusrajoitus palautuu 80 km:stä 100 km:iin tunnissa liki 1300 kilometrillä Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Vaasan moottoritiellä nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa.

Uusi nopeusrajoitus astuu voimaan vasta silloin, kun rajoitusmerkit on vaihdettu.

Seuraavalla tieosuudella 80 km/h nopeusrajoitus jää voimaan, kunnes tien rakennustyöt ovat kokonaisuudessaan valmiit:

– valtatie 8 välillä Stormossen-Koivulahti

Päällysteiden paikkauksia on jo tehty tänä keväänä ja varoitusmerkillä varoitetaan tieosuuksilla, joilla on huonokuntoinen päällyste.

Varovaisuutta pääsiäisliikenteeseen

Tänä vuonna talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset poistetaan juuri ennen pääsiäistä. Pääsiäisen viettoon lähtevien autoilijoiden on kuitenkin hyvä muistaa, että ajo-olosuhteet voivat vaihdella paljonkin eri puolella Suomea, ja myös eri vuorokauden aikoina. Vaikka etelässä olisi sulaa, voivat pohjoisessa tiet olla vielä lumisia. Ennen renkaidenvaihtamista kannattaa siis tarkistaa sääennusteet ja tiestön kunto tulevalla reitillä. Koko Suomen kelikamerat löytyvät Liikenneviraston Liikennetilanne-palvelusta: liikennetilanne.liikennevirasto.fi.

Vaikka alennetut nopeusrajoitukset poistuvatkin, ajonopeuden pitää olla keli- ja muiden olosuhteiden mukainen. Turvallinen ajo saattaa jopa edellyttää huomattavasti alempaa nopeutta kuin liikennemerkki osoittaa.

Liikennemerkkien ohella suurinta sallittua nopeutta säätelevät myös muut liikennesäännöt. Tieliikennelaki velvoittaa kuljettajaa ottamaan huomioon muun muassa tien kunnon, sään, kelin, näkyvyyden ja liikenneolosuhteet. Ajonopeus tulee pitää sellaisena, että ajoneuvo voidaan pysäyttää näkyvissä olevalla ajoradan osalla kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Kevät tuo myös lisää liikkujia maanteille. Kävelijät, pyöräilijät ja mopoilijat on syytä ottaa huomioon. Autoilijan velvollisuutena on jättää heille riittävä tila kohdattaessa tai ohitettaessa sekä välttää lian ja soran roiskuttamista. Keväällä olosuhteet tien reunassa voivat olla pitkään huonommat kuin itse ajoradalla.

Keski-Suomi

Talvinopeusrajoitukset poistetaan Keski-Suomessa viikolla 14.

Tien huonokuntoisuuden vuoksi joudutaan alennettu 80 km/h nopeusrajoitus jättämään voimaan seuraavilla tiejaksoilla.

* Valtatie 9, Jämsä, välillä Länkipohja – Jämsä, noin 15 km:n matkalla.

* Valtatie 23, Keuruu, välillä Haapamäki – Keuruu, noin 4 km:n matkalla.

* Kantatie 58, Keuruu, välillä Mänttä – Keuruu, noin 6 km:n matkalla.

Em. tiejaksolla on myös noin 1 km:n matkalla nopeusrajoitus 60 km/h.

* Seututie 648, Saarijärvi, Sammakkokankaan kohdalla, noin 3 km:n matkalla.

Seututiellä 633 Väätäiskylä – Timpersuntti on tien huonokuntoisuuden vuoksi tilapäinen 60 km/h nopeusrajoitus noin 13 km matkalla.

Kantatiellä 77 Viitasaarella, välillä valtatie 4 – Keski-Suomen ja Pohjois-Savon maakunnan raja, on tien huonokuntoisuuden vuoksi nopeusrajoitus 70 km/h noin 22 km:n matkalla. Lisäksi alueella voi olla tienrakennushankkeesta johtuvia nopeusrajoituksia.

JÄTÄ KOMMENTTI