Maaseutumatkailuyrityksissä yöpymisiä yli 100 000 vuorokautta

0

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Elintarvike ja maatalouden yksikön hallinnoima MATKO3-hanke on selvittänyt eteläpohjalaisten maaseutumatkailuyritysten taloudellista tilaa ja matkailijamääriä.

Tutkimuksessa kartoitettiin Etelä-Pohjanmaan alueella toimivien maaseutumatkailuyritysten palvelutarjontaa, majoituskapasiteettia, markkinointi- ja myyntikanavia sekä matkailusta saatavaa liikevaihtoa. Lisäksi selvitettiin yrittäjien tulevaisuuden näkymiä ja koulutustarpeita.

Tutkimustulosten mukaan hieman yli puolet eteläpohjalaisista maaseutumatkailuyrityksistä harjoittaa toimintaansa sivutoimisesti ja 42 % päätoimisesti. Matkailuliiketoiminta on suurimmalla osalla yrityksistä pienimuotoista, liikevaihdon jäädessä alle 100 000 euron 86 % kyselyyn vastanneista yrityksistä. Majoituspalveluita tarjoavista yrityksistä Tilastokeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat yritykset, joilla on yli 20 vuodepaikkaa. Tutkimuksen mukaan ilmoitusvelvollisuuden hoitaa vain 45 % majoitusyrityksistä, joten tilastoinnin ulkopuolelle jää noin 56 000 yöpymisvuorokautta. Suurin osa maaseutumatkailuyrityksistä arvioi matkailuliiketoimintansa joko pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman.

Nykyaikainen sähköinen markkinointi hyödynnetty alalla heikosti

Sähköisten myynti- ja sosiaalisen median kanavien tuntemus ja käyttö on vielä verrattain vähäistä. Lähes 40 % yrityksistä ei ole läsnä missään matkailun sosiaalisen median kanavassa.

Facebook on suosituin kanavista. Osalla yrityksistä kotisivut puuttuvat joko kokonaan tai ne kaipaavat päivittämistä tai uudistamista ja kieliversioiden tekemistä. Kyselyyn vastanneissa yrityksissä puhelin koettiin edelleen tärkeimmäksi myyntikanavaksi. Sähköisiin varauskanaviin, kuten Booking.comiin, on osa majoitusyrityksistä jo liittynyt tai harkitsemassa liittymistä. Vain kolmannes yrityksistä kerää säännöllisesti kirjallista asiakaspalautetta. Suosittelusivusto Tripadvisor on maailmanlaajuinen kanava, jonka vain muutama alueen yritys on ottanut haltuun.

Sosiaalisen median voima on nykyään valtava, ja sen kautta asiakkaat voivat antaa yrityksestä palautetta ilman että yritys sitä itse kerää tai on saadusta palautteesta aina edes tietoinen. Matkailijoiden kulutuskäyttäytymisen muutoksen ja sähköisen markkinoinnin sekä sosiaalisen median merkityksen on osa yrityksistä jo tiedostanut: kolmasosa kyselyyn vastanneista yrityksistä kaipaakin koulutusta sähköisten kanavien käyttöön liiketoiminnan edistämiseksi.

…………………………………………………….

Tutkimuksen kohderyhmä valittiin MATKO3 – hankkeen ylläpitämästä toimialarekisteristä, johon on koottu Etelä-Pohjanmaan alueella toimivat matkailuyritykset. Tutkimuksen tulokset perustuvat syksyllä 2014 tehtyyn kyselyyn, joka lähetettiin 218 yritykselle. Vastauksia kyselyyn saatiin 111 ja näin vastausprosentti oli 50,9 %.

JÄTÄ KOMMENTTI