Maatilarakentaminen ja maatilojen liikenne esillä Sarka-messuilla

0
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on mukana järjestämässä tänäkin vuonna Seinäjoella pidettäviä Sarka-messuja.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus osallistuu messuille myös omalla osastolla. Messuteemoina ELY-keskuksella ovat tänä vuonna maatilarakentaminen ja maatalouden liikenne. Kun maatilat suurenevat, tulee entistä tärkeämmäksi myös maatalousliittymien ja tuotantopihojen suunnittelu. Maatilainvestointineuvojen lisäksi osastolta löytyy siis myös liikenneasiantuntijoita.

Lauantaina klo 11.30 ELY-keskuksen asiantuntija pitää messuilla luennon aiheesta ”Maatalouden liikennejärjestelyt ja nykyaikaiset maatalousliittymät”.

Maatalous ja liikenneturvallisuus

Maatalouskoneisiin liittyy aina liikenneturvallisuusasioita, joihin ELY-keskus pyrkii vaikuttamaan. ELY-keskuksessa on tutkittu mm. maatalousliikenteen ristiin kulkemista. Kun peltolohkot ovat etäällä talousrakennuksesta, on maatalouskoneiden liikenne myös maanteillä runsasta. Tämän seurauksena taas onnettomuuksia sattuu enemmän, kun hitaat ja suuretkin maatalouskoneet liikkuvat muun liikenteen joukossa.

ELY-keskus onkin yhdessä maanmittauslaitoksen kanssa tehnyt tilusvaihtoja. Tilusvaihdoissa on pyritty siihen, että maapalstoja vaihtamalla maanomistajat saisivat omat lohkonsa mahdollisimman lähellä talousrakennustaan tai esimerkiksi samalle puolelle maantietä. Tällöin maantiellä ajoa ja sen ylitystä olisi mahdollisimman vähän. Lyhyemmistä kulkumatkoista hyötyy myös maanviljelijä muun muassa polttoainekulujen laskuna. Tilusvaihdot ovat liittyneet myös tiehankkeisiin, joissa ELY-keskus on hankkinut valmiiksi tilusvaihdoilla tiehankkeen tarvitsemat maa-alueet. Tästä yhtenä esimerkkinä oli aikoinaan Seinäjoen pohjoinen ohikulkutie.

Esittelytilat avoinna torstaina

Sarka-messut pidetään 31.1. – 1.2.2014 Seinäjoki Areenassa.

Messut avaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. Ennen messuja torstaina on järjestetty messuvieraille tänäkin vuonna mahdollisuus tutustua lukuisiin maatiloihin pohjalaismaakunnissa ja lähiseudulla.

– Esittelytiloina on lihakarjakasvattamoita, lypsykarjanavettoja, sikaloita, yksi saha ja yksi vuohitila. Tutustumiskohteissa voi käytännössä saada tilan omistajilta vinkkejä esimerkiksi erilaisista rakennustavoista ja ratkaisuista sekä käytössä olevista koneista, kertoi esittelytilavastaavana messuorganisaatiossa toiminut Tapani Kaipio Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI