Maatilojen investoinneissa huikea ennätysvuosi 2018 – tulevaisuudessa jaetaan niukkuutta

0

Maatilainvestointien rahoitusmahdollisuudet vähenevät mentäessä kohti nykyisen rahoituskauden loppua 2020. Investointia suunnittelevien ja rahoitusta mielivien on syytä hakea rahoitusta tämän vuoden aikana, mikäli haluaa varmistaa rahoituksen saamista, patistaa Ritva Rintapukka ELY-keskuksesta.

 

Uuden CAP 2021-2027 kauden valmistelu on käynnissä. CAP kaudella käytettävissä oleva rahoitus riippuu hyvin pitkälle siitä, millainen EU:n budjettikehys tulee olemaan. On arvioitu, että budjettikehyksestä saadaan ratkaisu aikaiseksi Suomen EU puheenjohtajakaudella, kuluvan vuoden loppupuolella. Se ei kuitenkaan ole tae siitä, että uuden kauden aloitus olisi mahdollista saumattomasti vuoden 2020 jälkeen. On mahdollista, että rahoitettavia toimia joudutaan priorisoimaan uudella rahoituskaudella rahoituksen niukkuuden vuoksi, Rintapukka kiteyttää tulevaa kautta.

Etelä-Pohjanmaalla lyötiin viime vuonna 2018 maatalouden investoinneissa aikamoinen ennätys. ELY-keskus myönsi maatalouden investointeihin ja sukupolvenvaihdoksiin rahoitusta yhteensä 70,27 miljoonaa euroa kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 47,7 miljoonaa euroa. Tukipäätöksiä tehtiin 405 kappaletta, mikä on hieman pienempi kuin edellisenä vuonna, joten investointien suuruus on myös kasvanut.

Maitoon satsattiin

Eniten investointeja tehtiin lypsykarjatalouksiin 37 tilalla, yhteensä 17,4 miljoonaa euroa. Suurimpien joukkoon kuuluu seitsemän lypsyrobotin navetta. Nautakarjatalouden investoinnit ovat toisena kahdeksallatoista investointikohteella.

Investointien kautta saadaan tuotannon eri vaiheet mahdollisimman hyvin koneellistettua ja seuranta sekä valvonta siirrettyä tietotekniseen muotoon. Investoinnit on tehty taloudellisesti viisaina ratkaisuina, tavoitteena on sekä eläinten hyvinvoinnin parantaminen, että työntekijöiden työn helpottaminen ja työpanoksen pienentäminen suhteessa karjamäärään, Marianne Muotio ELY-keskuksesta perustelee maatalouden investointien kannattavuutta.

Suomessa sikatalouden taloudellinen tilanne on haastava, silti vuonna 2018 Etelä-Pohjanmaalla tehtiin 12 päätöstä sikatalousinvestointeihin. Tukea myönnettiin yli 10 milj. euroa. Suurin osa hankkeista koski peruskorjausinvestointeja, mutta mukana oli kaksi merkittävää uudisrakennuskohdetta. Uudiskohteissa on luovuttu porsitushäkeistä ja siirrytty vapaaporsitukseen, millä pyritään parantamaan emakon terveyttä ja luonnollista käyttäytymistä.

Lihasiipikarjainvestointeja rahoitettiin viisi ja tuen määrä oli noin 4,2 milj. Tilat laajentavat nykyistä tuotantoaan. Lihasiipikarjapuolella on ollut havaittavissa investointihalukkuuden nousua vuoden loppua kohden.  Poikkeuksellisesti vuonna 2018 saatiin neljä lammas ja vuohitalousinvestointia. Tukea myönnettiin vajaa 600.000 euroa. Yksi hankkeista oli lypsyvuohitila ja muut perinteisiä lammastiloja.

Energiainvestointien määrä on pysynyt koko ohjelmakauden hyvällä tasolla. Viime vuonna rahoitettiin 36 kohdetta tuen määrän ollessa noin 3,5 milj. Tuki kohdistuu kotimaisen energian käyttöön ja yhä useampi maatila hyödyntää aurinkopaneeleita osana tilan energiaratkaisuja.

Aloitustukea nuorille viljelijöille myönnettiin vuonna 2018 lähes puolet enemmän kuin edellisenä vuonna, kertoo Heikki Mäntykoski ELY-keskuksesta. Nuorten viljelijöiden aloitustukea hyödynsi 51 tilaa, tuen määrä yhteensä on n. 9,5 miljoonaa euroa.

Kunnista Kurikka painii omassa sarjassaan investoitujen eurojen määrässä, sillä ero kahteen seuraavaan Kauhavaan ja Seinäjokeen on kymmenen miljoonan luokkaa. Maatilainvestointeja on tehty jokaisessa Etelä-Pohjanmaan kunnassa.

Maatilojen voimallinen investointi näkyy koko elintarvikeketjussa, myös yritystukien ja kehittämishankkeiden puolella. Elintarvikeketjun suurimmat yritysinvestoijat ovat Juustoportti Oy ja Härkis Oy. Maitotilojen kehittymistä tukee MaitoCoach-hanke, jossa pureudutaan parantamaan maitotilojen hallitustyöskentelyä ja liiketoimintaa. Toteutuksesta vastaa Suomen Yrittäjäopisto kumppaninaan Maitoyrittäjät ry.

KLIKKAA TÄSTÄ ! Maatalouden rakennetuet 2014-2020 Etelä-Pohjanmaa, GRAFIIKAT (yht.7pdf sivua) 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI