Maatilojen investointituet tarjosivat monipuolisia mahdollisuuksia maatilojen kehittämiseen vuonna 2019

0

Eteläpohjalaiset maatilat osoittivat hakuaktiivisuudellaan halunsa kehittää toimintaansa maatalouden jokaisella tuotantosektorilla. Investointitukien avulla tilat kykenevät parantamaan kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä lisäämään tuotantoeläinten ja työntekijöiden hyvinvointia. Investoinneilla saavutetaan energiasäästöjä, huomioidaan ilmasto- ja ympäristöasiat.

Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta myönteisen päätöksen sai 327 tilaa. Avustuksen osuus oli 20,9 M€ ja korkotukilainan 28,6 M€, yht. noin 50 M€.

Kappalemääräisesti eniten päätöksiä myönnettiin salaojitukseen (69 kpl tuki 750 000 €) ja tilojen energiainvestointeihin (50 kpl tuki 2,1 milj). Energiainvestoinneista eniten tuettiin tilojen aurinkoenergiajärjestelmien hankintaa, mutta mukaan mahtui myös stokerijärjestelmiä- ja biokaasulaitoksia.

Lypsykarjatalouden investoinnit olivat euromääräisesti suurimpia. Avustusta ja korkotukilainaa myönnettiin yhteensä 22,6 miljoona euroa. Päätöksiä annettiin 32 kappaletta, mikä oli viisi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lähes puolet investoinneista koski uudisrakentamista, missä tuotannon lisäys on merkittävää. Muilla tiloilla investoinnin kohteena olivat esimerkiksi lypsyjärjestelmän muutokset, sekä vasikoiden ja umpilehmätilojen rakentaminen.

Nautakarjainvestoinnit vähenivät edellisestä vuodesta kahdeksalla kappaleella. Tänä vuonna tukea myönnettiin kymmenelle nautatilalle yhteensä noin 2,4 milj. Puolet päätöksistä koskivat emolehmäkasvattamoja ja toinen puoli koostui nauta- ja vasikkakasvattamoista.

Lihasiipikarjatalouden investointien määrä nousi huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Myönteisiä päätöksiä annettiin 13 kpl (5 kpl vuonna 2018). Tuen osuus oli 9,3 milj. (3,6 milj. 2018). Uusien kasvattamojen lisäksi rahoitettiin emobroileri- ja munittamoinvestointeja.

Sikatalousinvestointeja oli yhtensä 10 kappaletta ja tuen osuus n. 5,4 milj. Lähes kaikki hakemukset koskivat sikalan peruskorjausta. Muutama hakemus sisälsi lihasika- ja emakkopaikkojen lisäyksen.

Yksittäisinä tukikohteina on viime vuonna tuettu myös lammas- ja mehiläistaloutta.

Kuivaamoinvestointeja alueella tuettiin 11 kpl yhteensä 1,0 milj. euroa sekä 31 tuotantovaraston rakentamiseen 3,7 milj.

Työympäristöä ja ympäristön tilaa parantaviin investointikohteisiin tehtiin 44 päätöstä ja avustusta niihin myönnettiin 671 000 euroa. Kohteina ovat olleet esim. apevaunut, ruokintatrukit, kuivikkeiden jakolaitteet, lantalat, lietelannan multainlaitteet, lannan separointilaitteet ja pesurobotit.

Tuotantohygieniaa ja eläinten hyvinvointia edistäviin kohteisiin avustusta myönnettiin 46 kohteeseen 731 000 euroa. Kohteina ovat olleet esim. parsimatot ja -pedit, karjaharjat, ilmastointi- ja ruokintajärjestelmien remontit, tilojen tuotantopihojen asfaltoinnit sekä erilaiset eläinten seurantajärjestelmät.

Nuoren viljelijän aloitustukia myönnettiin 31 tilalle vuonna 2019 yhteensä 5,1 milj.eur, josta avustuksien osuus n 1,0 milj eur. Tiloista 24:llä oli kotieläintuotantoa joista isoimpana ryhmänä 8 lypsylehmätilaa. Vuoden 2020 aloitustukihakemuksia käsitellään edellisvuosien tapaan. Hakuajat päättyvät 31.1, 30.4, 31.7 ja 31.10.2020.

 

Järvi-Pohjanmaa ja Suomenselkä loistaa poissaolollaan ?

Kunnittain katsottuna eniten päätöksiä annettiin Kurikan ja Seinäjoen sekä Kauhavan ja Ilmajoen alueella sijaitseville tiloille yhteensä 188 kpl.

Vaikka saimme lisää kansallista rahoitusta (MAKERA) vielä aivan vuoden lopussa, ei se kuitenkaan riittänyt kaikkiin valintamenettelyssä hyväksyttyihin hakemuksiin, vaan jouduimme priorisoimaan rahoitettavat kohteet. Lähes 50 hakijaa jäi ilman tukea.

Kuluva vuosi 2020 on nykyisen rahoituskauden viimeinen virallinen vuosi. Siirtymäkausia tulee ainakin yksi eli vuosi 2021. Vuoden ensimmäinen hakujakso päättyi 15.1.2020. Hakemuksia tuli 189 kpl ja haettu tukimäärä yli 26 milj. euroa. Avoinna oleva hakujakso päättyy 15.3. ja seuraavat 15.8. ja 15.10.2020.


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI