Marko Timo vahvoilla Järvi-Pohjanmaan lukioiden yhteiseksi rehtoriksi

0
Pandemian vallitessa pysyvät lukioiden ja yläkoulujen ovet vielä tiukasti kiinni (Alajärven koulukeskus)
Alajärven koulukeskus (Arkistokuva)
Alajärven kaupunginvaltuusto päätti omalta osaltaan lakkauttaa Alajärven lukion nykyisen rehtorin viran 31.7. 2015 alkaen. Järvi-Pohjanmaan sivistyslautakunta on päättänyt lakkauttaa samalla päivämäärällä, aluevaliokunnan sekä neuvoston hyväksynnällä vahvistettuna, myös Vimpelin yhteiskoulun ja lukion rehtorin viran. Järvi-Pohjanmaan alueen lukiot Alajärvellä ja Vimpelissä saavat yhteisen johtajan 1.8. 2015 alkaen.

Muutos on osa sivistystoimen toiminta- ja toimipisteverkon muutosta.

Alajärven lukion rehtori on jäänyt eläkkeelle 1.3.2015 alkaen ja toiminnallisen yhtenäisyyden kannalta lukioiden rehtoraatit voidaan sivistystoimen mukaan yhdistää perustamalla Järvi-Pohjanmaan lukioiden toiminnasta vastaavan rehtorin virka 1.8.2015 alkaen.  Tehtävään voidaan suostumuksensa perusteella nimetä Vimpelin yhteiskoulun ja lukion rehtori Marko Timo.

Muutoksen aiheuttamat toimenpiteet

Kevät ja kesä 2015

Vimpelin lukion rehtori on suunnittelemassa yhdessä molempien lukioiden apulaisrehtoreiden kanssa keväällä ja kesällä lukioiden seuraavaa luku-vuotta. Käytännön koulutyön sujumisesta vastaa Alajärven lukion apulais-rehtori. Vimpelin yhteiskoulun apulaisrehtori on keväällä ja kesällä mukana suunnittelemassa yhteiskoulun seuraavaa lukuvuotta. Mikäli (myöskin 1.8.2015 uudelleen valittava) yhteiskoulun rehtori tulee koulun ulkopuolelta, niin hänen täytyy olla mukana myös suunnittelemassa seuraavaa lukuvuotta.

Lukuvuodet 2015-

Alajärven ja Vimpelin lukioilla yhteinen rehtori sekä molemmissa kouluissa apulaisrehtorit (kuten tälläkin hetkellä on). He muodostavat Järvi-Pohjanmaan lukiokoulutuksen johtoryhmän. Vimpelin yhteiskoululla on oma rehtori. Samalla luovutaan apulaisrehtorista ja nimetään koululle vararehtori, joka toimii rehtorin työparina. Hänelle ohjataan yhdessä rehtorin kanssa sovitut tehtävät.

Perusturvan arvioimat toiminnalliset vaikutukset

Järvi-Pohjanmaan lukiokoulutus saadaan kokonaisuutena yhden johtajan alle, jolloin koulujen suunnitelmallinen yhteistyö tehostuu. Myös Vimpelissä lukion rehtori voi keskittyä vain toisen asteen koulutuksen kehittämiseen. Tämä edesauttaa myös alueen valmistautumista vuoden 2017 toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkkouudistukseen.

Vimpelissä yhteiskoulun rehtori voi keskittyä pääasiassa vain perusopetuksen johtamiseen ja kehittämiseen.

Vimpelissä lukiokoulutuksen ja perusopetuksen suunnitelmallinen yhteistyö hieman vaikeutuu, mutta hyvällä tiimityöllä muutos ei tule heikentämään koulujen toimintaa ja palvelutasoa.

Lukuvuonna 2015-2016 Vimpelin ja Alajärven lukioiden toimintaa tiivistetään eri oppiaineiden opetuksen suhteen. Samassa yhteydessä tarkastellaan Alajärven yläkoulun siirtymistä 6-jaksojärjestelmään, jotta yhteistyö lukioiden kanssa sujuisi tuntien sijoittelussa jouhevammin. Molemmissa lukioissa on sivistyslautakunnan mukaan varmistettava atk-osaaminen (atk-verkko, Primus, Kurre, Wilma ja videoneuvotteluyhteydet). Myös valvontajärjestelmiä pitää järjestellä kouluilla uudelleen.


Taloudelliset vaikutukset

Rehtoraattien organisaatiomuutoksesta on sivistystoimen laskelmien mukaan löydettävissä myös säästöjä, joita ei ole vielä tarkemmin yksilöity.

Asiakokonaisuuden esittelijänä on toiminut Järvi-Pohjanmaa sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto.

JÄTÄ KOMMENTTI