Mikko Savola perää tieverkolle parempaa kunnossapitoa ja valvontaa

0
Pelkkä lanaus ei tahdo pystyä nimismiehen kiharoihin, johon tarvittaisiin tehokkaampaa tiekarhua (Arkistokuva/jpnews.fi)

 

 

Kansanedustaja Mikko Savola kysyy:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä tiestön kunnon parantamiseksi, uusien ratkaisujen käyttöön ottamiseksi, kunnostettavien teiden laadun valvomiseksi sekä uuden korjausvelan ehkäisemiseksi?

 

Ähtäriläinen kansanedustaja Mikko Savola (kesk.) korostaa, että huolimatta hallituksen merkittävistä toimista tiestön korjausvelan pienentämiseksi, tuhansia kilometrejä väyliä tulee kaipaamaan kunnostusta mahdollisimman nopeasti. Kasvavat ongelmat koskevat sekä sora-, että päällysteteitä. Myös liikennevirasto myönsi maaliskuun lopulla, että teiden kunto menee nyt lujaa vauhtia alaspäin.

 

–          Viraston mukaan tänä keväänä erilaisia monttuja ja painaumia on ilmestynyt ennätysmäärä. On huomattu, ettei pelkkä päällysteen paikkaus tai satunnainen lanaus riitä, mikäli ongelmat ovat pohjassa, rakenteessa tai päällysteen laadussa. Sorateiden vaikea kuoppaisuus on ollut olemassa jo ennen kelirikkoa, eikä esimerkiksi sorakuormia enää levitetä teille, kuten oikeaoppinen kunnossapito vaatisi.

 

Savola huomauttaa, ettei ongelma siis ole ainoastaan kunnossapidon määrässä, vaan myös tienteon laadussa. Resurssien ollessa niukat ei valtiolla ole varaa rakentaa laadultaan kestämätöntä tietä.

 

–          Esimerkiksi kantatiellä 68 päällystettiin kymmeniä kilometrejä syksyllä 2015. Samat päällysteet paikattiin kesällä 2016 ja jälleen tiessä esiintyy murenemista, joka tarkoittaa, että tien pinta ei tule kestämään pitkään.

 

18.4.2017 jättämässään kirjallisessa kysymyksessä Savola toivoo myös, että selvitettyjen uusien ratkaisujen käyttöönotto tapahtuisi pikaisesti.

JÄTÄ KOMMENTTI