Missä on viljelijöiden oikeusturva kysyy Hongisto

0
Reijo Hongisto (PS)
Tänään ministeri Tiilikaiselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä kansanedustaja Reijo Hongisto (PS) perää tukimaksatuksiin liittyvää viljelijöiden oikeusturvaa. Hongiston mielestä tuen saajien oikeusturva on vähintäänkin kyseenalainen.

.

Hongiston mielestä tuen saajien oikeusturva on vähintäänkin kyseenalainen koska Maaseutuvirasto ( Mavi ) ei enää lähetä tuen saajalle mitään selvitystä siitä mitä tukea hänelle on maksettu, millä perusteella sitä on maksettu ja onko tuki maksettu kokonaan vai onko siitä maksettu vain osa. Moni viljelijä on soittanut Maviin ja pyytänyt selvitystä saamistaan tukimaksuista mutta Mavista ei ole suostuttu yksilöimään maksettuja tukia. Viljelijät kyselevätkin että kun muualla aina maksajalle tarjotaan maksun jälkeen kuittia, niin valtion virasto menettelee päinvastoin.

Kyse ei voi olla pelkästään säästöistä sanovat viljelijät.


-Käsitykseni mukaan hallintolaki velvoittaa viranhaltijaa selvittämään tekemäänsä päätöstä asianosaiselle, joten hämmästelen Mavin viranhaltijoiden toimintaa. Kertomansa mukaan moni viljelijä on pitkälti riippuvainen Mavin viranhaltijoiden tekemistä maksatuspäätöksistä ja näin suoraan sanottuna jopa alisteisessa asemassa Mavin viranhaltijoihin nähden, joten viranhaltijoiden toimia voitaneen tarkastella myös muun lainsäädännön osalta, sanoo Hongisto

Ohessa julkaisemme järvipohjalaiskansanedustaja Reijo Hongiston jättämän kirjallisen kysymyksen perusteluineen:

” Julkisuudessa olleen tiedon mukaan Maaseutuviraston (Mavin) johto on päättänyt säästösyistä olla lähettämättä viljelijöille niin sanottua e-kirjettä. Aikaisemmin viljelijöille lähetetyssä kirjeessä on kerrottu tuen saajalle mitä tukea on maksettu, millä perusteella tuki on maksettu ja lopuksi on mainittu vielä maksettu tukisumma.

Näin tuen saaja on voinut verrata saamaansa tukimaksua siihen summaan jonka Mavin pitää tukiehtojen täyttyessä viljelijälle maksaa. Monilla viljelijöillä on useita tukihakemuksia ja niiden maksatuksen seuraaminen on käynyt mahdottomaksi, koska viljelijä ei enää tiedä mitä tukea hänelle on maksettu ja minkä verran, eikä sitä onko tuki maksettu kokonaan, vai onko osa tuesta jäänyt maksamatta.

Monet viljelijät myös sanovat että Mavi on laskenut tukisummat väärin ja ovat huolestuneita oikeusturvastaan koska ilman maksuerittelyä asiasta ei voi tehdä edes hallintolain mukaista valitusta. Viljelijät ovat soitelleet Maviin ja yrittäneet saada selvyyttä maksatukseen, mutta mitään selvityksiä heille ei ole annettu. Tilanne on erittäin ongelmallinen koska vuoden 2015 tukimaksatuksia on siirretty vuodelle 2016 ja vuoden 2016 tukimaksatuksia siirretään vuodelle 2017.

Moni haittaa tai vahinkoa kärsinyt viljelijä kokeekin olevansa Mavin viranhaltijoiden käskyvallassa ja välittömässä valvonnassa, sillä heidän elantonsa tulee pitkälti Mavin maksamien erilaisten tukien kautta. Kun viljelijä on tehnyt työnsä oikein ja voimassaolevien tukiehtojen mukaisesti, kuuluu hänelle tukisäädösten mukainen korvaus. Viljelijöiden mukaan todistelutaakka (e-kirje) korvauksen oikeasta maksamisesta kuuluu tuen maksajalle, eikä tuen saajalle.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27§:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:”

Onko asiassa vastuullinen valtioneuvoston jäsen tietoinen että Maaseutuvirastosta ei enää lähetetä viljelijöille kirjallista selvitystä maksetuista tukimaksuista (e-kirje), onko Maaseutuvirasto päätöksen tehdessään noudattanut voimassa olevaa lainsäädäntöä, mm. hallintolakia sekä mihin toimiin ministeri ryhtyy tilanteen korjaamiseksi?

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI