Näin Kuusiokunnissa on varauduttu korona-epidemiaan

0
Kuusiolinna Terveys Ähtäri (Kuva: JS/jpnews.fi)

Pandemiasuunnitelma on päivitetty

Yhteistyössä KuusSoTe:n, Kuusiolinna Terveys Oy:n ja alueen kuntien kanssa ja hyväksytty KuusSoTen yhtymähallituksessa 26.3.2020.

Kokonaisuutena Kuusiokuntien alueella varautumistilanne on hyvä. Tavoitteena on hidastaa epidemian leviämistä ja suojata yli 70- vuotiaita ja muita riskiryhmiin kuuluvia mahdollisimman hyvin sekä suunnitella tarvittavat epidemian aikaiset toimenpiteet ennakkoon.

Pandemiajohtoryhmä nimetty

Pandemiajohtoryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Maria-Liisa Nurmi ja varapuheenjohtajana hallintoylilääkäri Erkki Kesti. Jäseninä:

KuusSoTe

Sosiaalityön johtaja Jutta Paavola

Vanhustyön johtaja Elina Luoma

Kuusiolinna Terveys Oy

Toimitusjohtaja Tero Järvinen

Johtava lääkäri Karoliina Liski

Tartuntatautilääkäri Marjo Ala-Salmi

Ikäihmisten palvelujohtaja Marika Nevanpää

Sosiaalipalvelujohtaja Maarit Lehtonen

Tartuntatautihoitaja Piritta Pasto

Hygieniahoitaja Raija Uusi-Hakimo

Terveyspalvelujen palvelupäällikkö Maria Keto

Palvelupäällikkö kuntouttava hoito ja kotisairaala Riitta Paalanen

Kunnat

Kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki, Alavuden kaupunki

Kunnanjohtaja Pentti Turunen, Kuortaneen kunta

Kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi, Soinin kunta

Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki, Ähtärin kaupunki

Työryhmä kokoustaa säännöllisesti tilanteen mukaan 2-3 kertaa viikossa, tarvittaessa useammin.  Lisäksi kuntayhtymän johtaja ja hallintoylilääkäri osallistuvat kerran viikossa kuntien poikkeusolojen johtoryhmän toimintaan. Kuusiolinna Terveyden johtoryhmä ja KuusSoTen johtoryhmä sekä epidemian aikaiset työryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Tavoitteena on, että tällä toimintamallilla pystytään parhaiten koordinoimaan toimintaa ja löytämään yhteisiä ratkaisuja sekä varmistamaan tiedonkulku.

 Poikkeusoloissa johtovastuu sote-palveluista on KuusSoTe:lla

Vastaavana toimielimenä toimii KuusSote:n yhtymähallitus.  Kuntayhtymän virassa oleva hallintoylilääkäri tekee päätökset mm. karanteenista ja eristämisestä. Yhtymähallitus on antanut kuntayhtymän johtajalle erityistoimivallan tehdä päätöksiä yhtymähallituksen sijasta. Tällä varmistetaan joustava ja nopea päätöksenteko tilanteiden niin vaatiessa.

Koko kunnan johtovastuu myös poikkeusoloissa on kunnanjohtajilla.

Kuusiolinna Terveys toimii KuusSoTen ja kuntien kanssa tiiviissä yhteistyössä ja tuottaa alueen sosiaali- ja terveyspalvelut.

Mistä toimintaohjeet tulevat?

Poikkeusoloissa toimitaan Valtioneuvoston antamien viranomaisohjeiden mukaan. Ohjeita on noudatettava. Paikallisesti päätetään ohjeiden toimeenpanosta.

Ohjeiden tarkoituksena on hidastaa epidemian etenemistä ja rajata sen leviäminen riskiryhmään kuuluvien joukkoon. Ohjeistukset ne on tehty kaikkien meidän suojaksi.

Mitä toimenpiteitä on tehty?

 • Kiireetöntä toimintaa supistetaan, jotta saadaan lisäresurssia epidemian aikaiseen työhön
 • Koronavirustartunnan osalta näytteenotosta huolehtii sairaanhoitopiiri
 • Hengitystieinfektiopoliklinikka on aloittanut toimintansa Alavuden pääterveysasemalla 20.3.2020
 • Pandemiaosasto valmisteltu ja avataan tarvittaessa Alavuden pääterveysaseman tyhjän osaston tiloihin, akuuttiosasto Alavudella ja kuntoutusosasto ja Otsonlinnan kuntoutuskeskus Ähtärissä jatkavat normaalisti toimintaansa
 • Päivätoiminnat (mm. ikäihmiset ja toimintakeskukset), kuntouttava työtoiminta ja työpajojen toiminta ja palveluliikenne on keskeytetty 13.3.2020 alkaen
 • Vierailukielto tehostetun palveluasumisen yksiköissä, vuodeosastoilla ja kehitysvammaisten yksiköissä 13.3.2020 alkaen
 • Yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmään kuuluvien potilaiden kiireettömiä vastaanottokäyntejä on hoidettu mahdollisuuksien mukaan videovastaanottojen kautta/puhelimitse tai käynti on peruttu tai siirretty 17.3.2020 alkaen
 • Perhepalveluissa on osittain supistetut palvelut
 • Sosiaalitoimistot auttavat toimeentuloon ja arjen sujumiseen liittyvissä asioissa ja erityisesti kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevista
 • Neuvonta ja ohjauspalveluita on lisätty ja psykososiaalinen ja arjen tuki on järjestetty
 • Etäyhteydet ovat laajasti käytössä

Virallinen tiedottaminen

 Viralliset tiedotteet julkaistaan KuusSoTen ja Kuusiolinna Terveys Oy:n nettisivuilla sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Kuntien omilta sivuilta on linkki näille sivuille.

Sairastuneiden määrät ilmoitetaan sairaanhoitopiirikohtaisesti. Tarkempia paikkakuntakohtaisia tietoja meillä ei ole käytettävissä perustuen tietosuojaan. Sivuilla on myös epidemiaan liittyviä ohjeita ja tiedotteita, joita on hyvä seurata. www.kuusiolinna.fi www.kuussote.fi.


 

 

 

JÄTÄ KOMMENTTI