Nuorille töitä – Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät kannustaa tarjoamaan kesätyöharjoittelua

0
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät käynnistää haastekampanjan alueensa yrityksille, julkisille työnantajille ja yhdistyksille tavoitteena tarjota peruskoulunsa päättävälle koko ikäluokalle vähintään kahden viikon pituisen jakson kesätyöharjoittelua.

Peruskoulunsa päättäviä nuoria on Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimialueen kunnissa 2 565. Yrityksiä näissä kunnissa noin 11 000.

Tavoitteena on antaa näille nuorille mahdollisuus tutustua työelämään ja sitä kautta saada motivaatiota opiskeluun sekä lisätä ymmärrystä yrittämisestä ja yrittäjämäisestä asenteesta. Yritysten kannalta tämä on erinomainen tapa tehdä yritystään, paikkakuntaansa ja toimialaansa tutuksi sekä varmistaa tulevaisuuden osaajia alueemme yrityksiin.

Yleinen suositus korvaukseksi tästä kesätyöharjoittelusta on noin 160 euroa/viikko. Lisäksi työnantaja maksaa normaalit työnantajamaksut.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät investoi tämän haastekampanjan onnistumiseksi internetsivustoon, joka helpottaa työnantajien ja nuorten työntekijöiden kohtaamista. Sivusto on käytettävissä huhtikuun 2013 alusta osoitteessa www.nuorilletoita.fi. Sivustolla yritykset voivat tehdä lupauksia työllistämiseksi tai haastaa toisia yrityksiä työllistämään. Nuorille sivusto toimii työnhakupaikkana. Sivustoille kertyy myös tilastollista tietoa alueen työllistämiseen liittyen.

Tämä haastekampanja täydentää yritysten normaalia kesätyötarjontaa.

Kampanja on osa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien vuoden 2013 toiminnan painopisteiden toteuttamista, positiivisen asenteen ja tulevaisuuden uskon esille nostamista.

JÄTÄ KOMMENTTI