Ostopalveluina hankittu erikoissairaanhoito vaikeuttaa arviota ja rasittaa eniten kuntien taloutta – Alajärvi aloittaa terveyskeskuksen perusteellisen peruskorjauksen 2016

1
Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen (Arkistokuva: Jukka Ketonen)
– Alajärven kaupungin talousarvioesitys sisältää edelleen talouden kannalta välttämättömiä rakenteellisia uudistuksia ennen kaikkea sivistystoimen ja perusturvan toimialoilla. Ainoastaan rakenteellisten muutosten kautta voidaan kaupungin käyttötalous kääntää kestävälle pohjalle ja kattaa taseeseen viime vuosina kertyneet alijäämät, sanoo kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

Alajärven kaupungin talousarvion laadinta vuodelle 2016 on talouden tasapainottamistarpeen vuoksi ollut edelleen haasteellinen. Kaupunginvaltuuston 2013 hyväksymä tasapainottamissuunnitelma on vahvasti ohjannut talousarvion valmistelua. Lisäksi talousarvion 2016 valmistelussa hallintokunnille on annettu tiukat määräraharaamit, joka on edellyttänyt rakenteellisten muutosten etsimistä palvelutuotannossa.

Käyttötalous

Alajärven kaupunginhallituksen esityksen mukaan kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016–2018 on talouden tasapainottamisen aikaa. Käyttötalouspuolella toimintatuotot kasvavat 1,0 % ja toimintakulut 1,2 %. Verotulot laskevat 3,6 % ja valtionosuudet nousevat 7,3 %. Toimintatuottojen kasvu on peräisin taksojen ja maksujen tarkistamisista. Lisäksi toimintakuluja on karsittu kaikista kululajeista, joista merkittävin on henkilöstömenot.

Lainakanta

Alajärven kaupungin lainakanta laskee hieman vuoden 2015 aikana, mutta investointien myötä nousee 2016  27 miljoonan euron tasolle (n. 2.700 eur/as). Velkaantuminen kääntyy hieman laskuun 2017 mutta vuoden 2018 investoinnit nostavat jälleen lainakantaa.

Alajärven kaupungin investoinnit vuodelle 2016 ovat mittavat.

Terveyskeskus

Merkittävimmät investointikohteet ovat terveyskeskuksen peruskorjauksen aloittaminen 1,75 miljoonalla eurolla. Ensivaiheessa on tarkoitus rakentaa kaksi laajennusosaa, joihin sijoittuvat muun muassa ensiapu, hammashoitola ja työterveys. Toisessa vaiheessa peruskorjaus kohdistuu keittiötiloihin, hallinnon tiloihin ja viimeksi vastaanottotiloihin. Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan reilun kolmen vuoden hankkeella yhteensä noin 4,4 miljoonaa euroa ja peruskorjaus on arvioitu valmistuvan 2018.

Päiväkoti

Alajärven uusi päiväkoti on suunnitteilla Kullanmutkan uudelle kaava-alueelle, ”Mäntymäkeen”. Hankesuunnitelman mukaan rakennustyöt alkavat maaliskuussa ja kohde on valmis joulukuussa 2016. Hankkeen kustannuksiksi on arvioitu noin 1,9 miljoonaa euroa. Päiväkoti on neliryhmäinen ja tilapaikkaluku on 65. Kiinteistöjen peruskorjausmenoihin varaudutaan noin 2,65 miljoonalla eurolla ja summa sisältää terveyskeskuksen peruskorjausmenoja 1,75 m euroa. Yleisten alueiden nettomenot ovat yhteensä 802.000 euroa. Vesihuoltolaitoksen (vesi- ja viemärilaitos) nettomenot ovat 475.000 euroa.

— investointeja jatketaan 2017 – 18

Monitoimihalli ja paloasema

Suunnitelmavuosien 2017−2018 uusina investointikohteina ovat monitoimihallin (kustannusarvio 4,9 m euroa) sekä uuden paloaseman (2,8 m eeuroa) rakentamisen aloittaminen. Peruskorjauksen osalta terveyskeskuksen saneeraus jatkuu vuonna 2017 1,5 m eurolla ja 2018 1,1 m eurolla.

.

– Pitkästä taloustaantumasta johtuen kaupungin verotulojen kasvu on taittunut. Valtionosuuksien arvioidaan edelleen kasvavan uudistuksesta johtuen, mutta erityisesti verotulojen tasauksen ansiosta. Oman toiminnan käyttötalousmenoja on saatu pienenemään, mutta ongelmamme on meistä riippumattomien käyttötalouden menojen kasvu muun muassa erikoissairaanhoidossa.

-Taantumasta huolimatta työllisyystilanteemme on kuitenkin yllättävän hyvä. Investoinneissa keskitytään vuonna 2016 välttämättömiin ylläpitoinvestointeihin, aloitetaan terveyskeskuksen kolmevuotinen peruskorjaushanke, päiväkodin uudisrakennus sekä koulukeskuksen auditorion ja liikuntasalin peruskorjaus, kertaa kaupunginjohtaja Koivunen.

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesitystä 14.12.2015.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

1 KOMMENTTI

  1. Olisi hyvä tietää, mitä rakenteellisia uudistuksia kaupunginjohtaja mahtaa tarkoittaa. Tähän asti esimerkiksi Nelimarkka-museoon ei ole kohdistunut mitään säästövaatimuksia. Nelimarkka-museossa on sen mukaan vieraillut vuosittain 5 000 – 10 000 henkeä ja Ankkurit vastaavasti saa samana aikana yleisöä jopa 30 000 henkeä pesäpallo-otteluihin. Kyllä totuus on se, että jos Alajärven valtuustossa vähääkään ajatellaan kansanterveyttä ja kouluja, niin silloin monitoimihallin rakentaminen on järkevintä politiikkaa. Seniorikansalaiset voivat järjestää vaikka tanssit vaihtoehtoisesti kokouksiin, konsertteihin ja messuihin käytettävällä rullattavalla kumimaton pinnalla monitoimiihallissa. Terveyskeskuksessa en ole allergiastani huolimatta havainnut mitään homeen hajua, vaikka olen joutunut joskus käyttämään sen palveluja.

JÄTÄ KOMMENTTI