Päällystystyöt käynnistyvät ja tiemerkintätyöt jo käynnissä pohjalaismaakunnissa

0
Asfalttityömaa

Lähes puolet vähemmän tienparannusrahaa maakuntiin: Alajärvellä Kantatiellä 68 LEHTIMÄKI-VIRANPERÄ väli (13 km) saa uuden pinnan.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesän 2019 päällystystyöt käynnistyvät viikolla 21. Tiemerkintätyöt ovat jo käynnissä. Vuoden 2019 päällystysohjelma tulee olemaan ennätyslyhyt. Pohjalaismaakuntien päällystysohjelma puolittuu edellisvuodesta. Koko maassa maanteitä päällystetään yhteensä vain noin 1 500 kilometriä eli 40 % vähemmän kuin viime vuonna.

Huonokuntoinen maantieinfra on ympäristöä kuormittava, tienkäyttäjiä haittaava ja liikenneturvallisuutta heikentävä tekijä. Lisäksi huonokuntoinen maantieinfra hidastaa elinkeinoelämän kuljetuksia ja nostaa kuljetuskustannuksia. Vähäisilläkin työmailla tienkäyttäjiltä toivotaan taas malttia ja erityistä tarkkaavaisuutta. Osalla päällystystyömaita on käytössä saattoauto varmistamassa turvallisempaa työmaiden ohittamista ja nopeusrajoituksien noudattamista.

– Tietyömaiden keltaiset vilkut tulee huomioida liikenteessä, eikä vain sinisiä vilkkuja, toteaa Timo Kulmala ELY-keskuksesta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen vuoden 2019 päällystystyöt alkavat Isojoelta keskiviikkona 29.5. maantien 664 päällystämisellä. Isojoelta päällystystyöt siirtyvät Seinäjoen seudulle. Lyhyen päällystysohjelman vuoksi päällystysurakka valmistunee jo elokuussa. Päällystysurakoitsijana toimii Asfalttikallio Oy.

Päällystysohjelma jäänee 150 kilometriin tänä vuonna. Jotta pohjalaismaakuntien maanteiden päällysteet pysyisivät edes nykyisellä huonohkolla tasolla, tulisi alueella päällystää vuosittain noin 480 km. Tällä hetkellä huonokuntoisia maanteiden päällysteitä on pohjalaismaakunnissa noin 900 km, määrä kasvaa vuosittain. Varsinkin muiden kuin vilkkaiden pääteiden kunto heikkenee voimakkaasti. Päällysteen huonosta kunnosta varoittavia liikennemerkkejä ja sen takia alennettuja nopeusrajoituksia on jouduttu asettamaan aikaisempaa enemmän.

Kesän 2019 päällystyskohteet ovat:  

•Vt 3 Jalasjärvi 4 km

•Vt 3 Harjula–Kuusistonmäki 20 km

•Vt 8 Edsevö–Masarholm 7 km

•Vt 8 Haavistonkangas–Marinkainen 9 km

•Vt 18 Veneskoski–Putula 29 km

•Vt 19 Nurmo–Lapua 14 km 

•Kt 67 Tuiskula–Koskenkorva 5 km

•Kt 68 Lehtimäki–Viranperä 13 km

•Mt 664 Isojoki 11 km

•Mt 673 Molpe–Korsnäs 10 km

•Mt 679 Veneskoski 5 km

•Mt 17965 ja 17975 Sokoja yht. 11 km

 

Maanteiden päällystystyömaat aiheuttavat jonkin verran häiriöitä liikenteelle mutta vilkkaimmilla maanteillä päällystystyöt pyritään tekemään ruuhka-ajat huomioiden tai jopa yötyönä. Kyseessä on kuitenkin lyhytaikainen haitta ja tienkäyttäjiltä toivotaan malttia ja tarkkaavaisuutta liikenteessä. Päällystystyömailla on myös kävellen työkoneiden ympärillä liikkuvia työntekijöitä, joiden työturvallisuus on erityisesti syytä huomioida. Yksiajorataisilla vilkasliikenteisillä päällystyskohteilla (mm. valta- ja kantatiet) on käytössä saattoauto. Saattoauton avulla työmaan ohittaminen on turvallisempaa ja selkeämpää. Saattoauto myös varmistaa nopeusrajoitusten noudattamisen työkoneiden ja työntekijöiden kohdalla. Saattoauto noutaa sulkuaidalta autojonot mukaansa ja vetää autojonot työmaan ohi. Työmaan lopussa saattoauto ajaa pois edestä ja päästää autot jatkamaan matkaa. Saattoauton valotaululla annetaan ohjeita autoilijoille. Työmaiden kohdalla on alennettuja nopeusrajoituksia, joita on noudatettava niin kauan kuin merkit ovat pystyssä.

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI