Pääteiden liikenne Keski-Suomessa lisääntyi vuonna 2016 samaan aikaan talouden kasvun kanssa

0
Vastuuton kotimaan "koronaturismi" Lappiin halutaan katkaista (Arkistokuva)

Liikenne Keski-Suomen pääteillä lisääntyi vuonna 2016 2,61 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilö- ja pakettiautoliikenteen kasvu oli 2,44 prosenttia ja raskaan liikenteen (kuorma- ja linja-autot sekä rekat) peräti 4,25 prosenttia. Muutokset etenkin raskaan liikenteen määrissä yleensä heijastavat sekä yleistä talouden kehitystä että muutoksia vientitoimialoilla, kuten metsä- ja teknologiateollisuudessa.

 

ELY-alueittain tarkasteltuna pääteiden kokonaisliikenteen prosentuaalinen kasvu oli Keski-Suomessa toiseksi suurinta Lapin jälkeen. Samaan aikaan Keski-Suomessa liiketoiminnan kasvu oli koko muuta maata ripeämpää ja talouskasvua ilmeni jokaisella toimialalla. Esimerkiksi matkailualalla kasvua oli viime vuoden kesäkuun lopun tilastojen mukaan 3 prosenttia.

Työllisyystilanne parani Keski-Suomessa vuonna 2016 jokaisena kuukautena edellisen vuoden vastaaviin ajankohtiin verrattuna. Jyväskylän kehyskunnissa pendelöintivirrat sekä sisään- että ulospäin ovat suuria. Kehyskunnista työmatkat suuntautuvat vahvasti keskuskaupunkiin.

Henkilöstömäärän kasvu on ollut ripeää etenkin yksityisellä sektorilla ja rakentamisessa. Viennin kehitys kääntyi nopeaan kasvuun vuosi sitten ja yritysten tilauskannan arvioidaan olevan hyvä. Kasvu oli muuta maata nopeampaa.

Tiedot talouskehityksestä ovat tässä yhteydessä tilastoista poimittuja havaintoja. Tiedot pääteiden liikenteestä saadaan liikenteen automaattisilta mittausasemilta (LAM). Keski-Suomessa mittauspisteitä on kaikkiaan 19 kpl.

 

JÄTÄ KOMMENTTI