Palveluasumisen lääkehuollossa huolestuttavia puutteita

0
Palvelurakennemuutoksessa sairaala-apteekkien aikaisemmin tuottama lääkeinformaatio ja lääkitysturvallisuustyö ovat tyrehtyneet useassa kunnassa, koska lääkehuollon palvelut on uudistuksessa ulkoistettu.
Farmasialiiton mielestä yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä apteekkien yhteistyössä on merkittäviä puutteita.
Etenkin palveluasumisyksiköissä nykyinen tilanne voi johtaa asukkaiden lääkehoidon vaikeutumiseen. Keskeisiä kehityksen jarruja ovat epätasa-arvoinen arvonlisäverokohtelu sekä lääkehuollon palvelujen järjestämisvelvoitteen ja kannustimien puute.

– Sosiaalihuollon laitosten ja erilaisten palveluasumisyksiköiden lääkehuolto on tyypillisesti puutteellisesti organisoitua ja usein asiakkaiden lääkehoidot eivät ole rationaalisia. Palvelurakenneuudistuksessa esimerkiksi aiemmin sairaala-apteekin toimittama lääkkeiden annosjakelu on loppunut, eikä palvelua ole jatkettu yksityisestä apteekista, Farmasialiiton puheenjohtaja Kirsi Kvarnström toteaa.

Liiton mukaan turvallista lääkehoitoa tukevien toimintatapojen jalkauttamisessa, kuten lääkehoitosuunnitelmien laadinnassa, lääkehuollon toimivuuden tarkastamisessa, lääkkeiden säilyttämisessä ja lääkkeiden käsittelyyn varatuissa tiloissa on merkittäviä puutteita.

– Yksityisen sosiaalihuollon organisaatioiden lääkehuollon tehtävien organisoinnissa tulisi hyödyntää farmasian alan ammattihenkilöiden osaamista joko yksityisen ammatinharjoittajan, apteekin tai kunnallisen organisaation tarjoamana palveluna. Miksi näin ei tehdä?, Kvarnström kysyy.

– Ikäihmisten laitosvaltainen hoito ja hoiva muuntuvat vauhdilla kodinomaisemmaksi avohoidon palveluasumiseksi. Palvelurakennemuutoksessa sairaala-apteekkien aikaisemmin tuottama lääkeinformaatio ja lääkitysturvallisuustyö ovat kuitenkin tyrehtyneet useassa kunnassa, koska lääkehuollon palvelut on uudistuksessa ulkoistettu. Poistamalla apteekkien farmaseuttisilta palveluilta arvonlisävero sekä lisäämällä apteekkitaksaan myös lääkehuollon palveluiden maksut, saataisiin ehkä enemmän yhteistyötä apteekkien ja erilaisten palvelujen tarjoajien välille, Kvarnström pohtii.

Palveluasumispalveluiden tuottajille tulisi luoda kannustimia hankkia ja apteekeille kannustimia tarjota farmaseuttisia lääkehuollon asiantuntijapalveluita potilas- ja lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi etenkin tehostetun palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan/hoidon toimintayksiköissä.

– Farmaseuttisen osaamisen lisäämisellä palveluasumiseen voidaan lisätä lääkehoidon turvallisuutta sekä vaikuttaa suoraan kustannusten hallintaan. Optimoidun lääkehoidon hinta on pienempi, kun mahdolliset lääkitysongelmat saadaan korjattua. Tällöin myös asukkaiden terveydenhuollon kontaktien tarve vähenee ja laitoshoidon aloitus lykkääntyy tai jopa poistuu. Ja parhaimmillaan toistuvista lääkitysongelmista kärsinyt asukas kuntoutuu lääkehoidon tarkistuksen jälkeen niin paljon, ettei enää tarvitse esimerkiksi kotisairaanhoidon palveluita, liiton puheenjohtaja alleviivaa.

…………………………………………

Etäännyttävätkö kuntien jatkuvat ”pakolliset” säästämistoimet tärkeät lähipalvelut yhä kauemmaksi?

Järvi-Pohjanmaan perusturva päätti lopettaa terveyskeskuksen farmaseutin 50% toimen 1.9.2015 alkaen.

Tuottavuusohjelmansa mukaisesti palveluprosessia tarkasteltaessa on todettu joustavammaksi tilata lääkkeet suoraan Seinäjoen sairaala-apteekista.

Alajärven terveyskeskuksen laajennus- ja korjaussuunnitelmassa ei apteekkia enää näy, ne on suunniteltu muuhun käyttöön.

Ota kantaa keskusteluun. Käytä mahdollisuutesi kommentointiin!
Miten saisimme pidettyä palvelut ja muun muassa maakuntakeskukseen ulkoistamisien myötä siirtyvät työpaikat omalla seutukunnalla?
PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI