Perhe- ja peruspalveluministeri Saarikko ensi kertaa Lehtimäen opistolla

0
Ministeri Annika Saarikkoa olivat vastaanottamassa Lehtimäen opistolla rehtori Eija Saarimaan (keskellä) seurassa muiden muassa apulaisrehtori Virpi Lahti sekä hallituksen jäsen Kauko Ukonmäki. (Jouko Siirilä/jpnews.fi)

Uuden asumisvalmennusyksikön suunnittelu alkaa STEA:n avustuksen turvin

Jouko Siirilä/jpnews.fi

Lehtimäen opisto Alajärvellä sai keskiviikkona vieraakseen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon, joka vieraili ensi kertaa toimialaansa kuuluvalla erityiskansanopistolla. Ministerille erityistä tukea tarvitseville henkilöille suunnattua kansanopistoa ja uusinta rakennushanketta esitteli rehtori Eija Saarimaa.

Lehtimäen opiston bändi solisteinaan Sirpa Kröger (vas.) ja Jarno Läpinen musisoivat ministeri Annika Saarikon tähdittämälle yleisölle ministerivierailun alkajaisiksi järjestetyssä 60-lukulaisessa retromuotinäytöksessä. Bändiläisistä kuvassa näkyvät myös Raija Ketola ja Timo Ojanperä (oik.)

Vajaa pari tuntia kestänyt vierailu alkoi kahvittelulla opiston juhlasalissa opiston bändin tahdittamana huipentuen vapaa-ajanohjaajien Helena Lehdon, Riitta Rannan ja Arja Tikkasen suunnittelemaan riemukkaaseen retromuotinäytökseen. Lisäksi kuultiin kahden opiston asukkaan, Sirpa Krögerin ja Jarno Läpisen sooloesityksiä Erkki Valkeuden ja Justus Jarvenpään johtaman bändin kompatessa taustalla.

Kahvitilaisuudesta siirryttiin tutustumiskierrokselle. Sen päätteeksi ministeri Saarikko oli vielä läsnä yleisötilaisuudessa, jossa kysymykset käsittelivat ikäihmisten hoivan ja omaishoidon sekä eläkeasioita mutta myös lapsiin liittyviä kysymyksiä ja tieasioista.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon seurassa vierailun avaustilanteessa olivat muiden muassa Erityiskansanopiston kannatusyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Tomi Kaasinen (vas) ja Kauko Ukonmäki, hallituksen ainoa lehtimäkeläinen jäsen. Taustalla myös istuva kansanedustaja Mikko Savola Ähtäristä sekä Anne Niemi Vimpelistä (Jouko Siirilä/jpnews.fi)

Lehtimäen opistoa ylläpitää Erityiskansanopiston kannatusyhdistys, joka on perustettu jo vuonna 1966. Sen kannatuksen turvin opiston toiminta käynnistyi tyhjilleen jääneen keskikoulurakennuksen tiloissa vuonna 1971. Kannatusyhdistykseen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi jäsentä ja henkilökunnan edustaja. Heistä Eija Saarimaan ja apulaisrehtori Virpi Lahden lisäksi hallituksen varapuheenjohtaja, Savon vammaisasuntosäätiön toimitusjohtaja Tomi Kaasinen olivat vastaanottamassa ministeriä.

80 prosentin valtionosuuden piiriin viime vuonna

Rehtori Eija Saarimaa iloitsee siitä, että Lehtimäen opisto sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä päätöksen korkeammasta 80 % valtionosuudesta vuoden 2018 alusta lähtien. Lehtimäen opiston koulutustehtävänä on järjestää vaikeasti vammaisille nuorille ja aikuisille vapaan sivistystyön opintoja ja nyt saadussa korkeammassa valtionosuudessa tämä on otettu huomioon.

Valtakunnassa ainutlaatuisen opiston opiskelijat tarvitsevat opintojensa tueksi erityisopetuksen, hoitotyön, ohjaamisen ja kuntoutuksen osaamista.

– Näistä eri tekijöistä syntyy helposti tilanne, että toiminnan rahoittamiseen kuuluvat asiat ovat hallinnollisesti eri ministeriöiden alla. Tarvitaan moniammatillista yhteistyötä ja rahoituksen osalta yhteistyötä mm. opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, rehtori Saarimaa täsmentää.

– Vuodesta 2015 opistossa on ollut uusimuotoinen aikuisopintolinja erityistä tukea tarvitseville elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti.

– Tähän asti erityistä tukea vaativat eri tavoin vammaiset aikuiset ovat asuneet kotikunnissaan heille osoitetuissa asumisyksiköissä ja käyneet sieltä käsin esimerkiksi työtoiminnassa. Nyt Lehtimäen opiston aikuisopintolinjalle voi tulla, jos kaipaa arkeensa vaihtelua sekä mukavaa ja hyödyllistä tekemistä.

Aikuisopintolinjalla tuliija saa arvion  toimintakyvystä, häntä kannustetaan oman mielipiteen ilmaisuun ja uusien harrastusten pariin. Erja Saarimaa tähdentää todella tärkeää olevan myös vertaistuen ja että voi tavata samassa elämäntilanteessa olevia.

– Tämä perustuu ihan YK:n yleissopimuksen tasa-arvon ja elinikäisen oppimisen periaatteeseen. Aikuislinjan opiskelijoille hankitaan esimerkiksi omat iPadit ja heitä perehdytetään sosiaalisen median käyttöön.

Lehtimäen opiston opiskelijoiden vapaa-ajan aktiviteeteistä näkyvin ja kuuluisin on ratsastusharrastus, jota vetävät vammaisratsastukseen perehtyneet työntekijät opiston kaikki vaatimukset täyttävällä maneesilla. (Jouko Siirilä/jpnews.fi)

Valtionosuus ja kuntien maksusitoumukset tukijalkoina

– Opiskelijoiden varsinaisten opintojen osuus päivästä on viiden tunnin mittainen. Sen takia heille on tärkeää järjestää ohjelmaa myös muuna aikana, rehtori Saarimaa sanoo.

Opiston harrastustoiminta on laajaa: sen tunnetuimpaan osaan kuuluu vammaisratsastus opiston kilpailutoimintaan mitoitetulla maneesilla. Opistolla on yhdeksän omaa hevosta.

2000-luvun ensi vuosikymmenellä opistolle valmistui silloisen Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuella kaksi asumisvalmennusyksikköä.

Tänä talvena RAY:n seuraaja STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) myönsi opistolle 182 000 euron investointiavustuksen autistien asumisvalmennusyksikön rakentamiseen. Nykyiset  asumisvalmennusyksiköt on suunniteltu ensi sijassa pyörätuolin käyttäjille.

Rakennuksen suunnittelu on parhaillaan meneillään, rakentaminen alkaa kesän kynnyksellä ja valmista pitäisi olla vuonna 2020.

Lehtimäen opiston toiminnan ja investointien onnistumiseksi tarvitaan valtionosuuksien ohella kuntien rahoitus  henkilökohtaisen avun kustannuksiin vaikeavammaisille opiskelijoille. Pitkillä vuoden mittaisilla opintolinjoilla on kerrallaan noin 80-100 opiskelijaa. Lyhytkurssit mukaan laskien opiskelijoita on vuodessa 1500-2000.

– Henkilökuntaa opistolla on noin 90, kesätyöntekijöitä on haussa tänä vuonna 40-50. Haku on parhaillaan käynnissä. Ennen muuta heinäkuussa on edelleen tarvetta työntekijöistä, sanoo opiston rehtorina vuodesta 2013 toiminut Eija Saarimaa.

 


 

 

JÄTÄ KOMMENTTI