Perho – Kinnula maantien parantamissuunnittelu käyntiin

0
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii yhdessä Perhon ja Kinnulan kuntien kanssa tie- ja rakennussuunnitelmaa maantien 7520 parantamiseksi välillä Korpijärvi – Kinnula.

Salamajärventienä ja Perhontienä tunnetun tien suunnitteluosuus alkaa 15 km Perhon keskustasta Kinnulan suuntaan Korpijärven kohdalta ja päättyy Kinnulan päässä kantatiehen 58 ja on kokonaispituudeltaan noin 28 kilometriä. Hankkeesta ei ole aiempia suunnitelmia.

Tiesuunnitelman päätoimenpiteenä on tien rakenteenparantaminen siten, että tie voidaan päällystää, joko samanaikaisesti parantamistöiden yhteydessä tai myöhemmin. Rakenteen parantaminen edellyttää tien kerrosten vahvistamisen lisäksi tieluiskien loiventamista ja sivuojien uudelleen kaivamista, mikä leventää rakentamiseen tarvittavaa tiealuetta useita metrejä.

Maastossa tehtävät suunnittelua palvelevat mittaus- ja pohjatutkimustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Maastotöiden valmistuttua varsinainen suunnittelutyö käynnistyy elokuun alkupuolella.

Suunnitelmaehdotusta esitellään yleisölle syksyllä erikseen ilmoitettavana ajankohtana ja suunnitelma on tämän hetkisen tiedon mukaan valmis vuoden 2013 lopussa.

Perhon ja Kinnulan kunnat vastaavat tiehankkeen suunnittelukustannuksista. Hankkeen rakentamisen kustannusarvio selviää, kun tarkempi suunnittelu käynnistyy.

Hankkeen toteutuksen aikataulusta ja rahoituksesta ei ole tehty päätöksiä.

JÄTÄ KOMMENTTI